" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Melekler niçin imtihanda değil?

Melekler neden cinler ve insanlar gibi imtihanda değiller?

Cevap:

Meleklerin nefisleri yoktur

Meleklerisyan etmeme, emredildikleri şeyi derhal yerine getirme fıtratında yaratıldıkları için imtihana tabi tutulmamışlardır.

“Allah’ın (cc) emrine asla isyan etmezler emr olunduklarını derhal yerine getirirler.” (Tahrim, 6)

“Onlar hiçbir zaman usanmaz, isyan etmez, bıkmaz, emir aldıklarını hemen yaparlar. Gece gündüz Allah’ı (cc) anar ve tesbih ederler….. Rabbin nezdinde olan melekler, gece gündüz O’nu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar." (Fussilet, 38)

Allah(cc)meleklere kendine sürekli olarak ibadet halinde bulunma vazifesi vermiştir. Allah’a (cc) her an kullukta bulunup emirlerini yerine getirebilmeleri için onlara nefis verilmemiştir. Onlar insanlar ve cinler gibi şerre meyilli olarak yaratılmamışlardır. İnsanlar ve cinler gibi nefisle ve şeytanla mücadeleleri söz konusu olmadığı için de imtihanda değillerdir.

Kâinattaki düzen meleklerin isyan etmeden vazifelerini yapmaları ile mümkündür

Melekler kâinatın düzenindeki Allah’ın (cc)kudretini, zenginliğini, saltanatını; O’nun (cc) izniyle, iradesiyle ilan eden memurlardır. Kâinattaki bu düzenin sağlanması için bu memurların itaatkâr olması gerekir. Eğer itaatkar olmasalar idi kainattaki bu muhteşem düzen olamazdı. Tamamen itaatkâr olarak yaratıldıkları için de imtihan edilmemişlerdir.

Melekler imtihana tabi tutulsalardı, Allah’ın(cc) sanatlarında ilahî isimleri temaşa vazifesi ve gayesi hakkıyla gerçekleşmeyecekti

Allah (cc) kâinatı bir sergi gibi, had ve hesaba gelmeyen sanatlarla, isimlerinin nakışlarıyla donatmıştır. Bu isim ve sıfatlarının bilinmesini ve okunmasını ister.

İnsanlar ve cinler kâinatın her tarafındaki bu muhteşem eserlerin tamamını görmeleri mümkün değildir. İnsanlar ve cinler gördükleri pek çok ilahi sanatları gaflet sebebiyle hakkıyla seyredemez, temaşa vazifesini yerine getiremezler.

Kâinatın her yerinde bulunan Allah’ın(cc) sanat eserlerinin üzerindeki ilahi isimleri görüp tam manasıyla tefekkür edebilen melekler bu vazifeyi kemal derecesinde yerine getirebilmeleri için imtihan edilmemişlerdir.

Melekler imtihan edilselerdi imtihanda olan insanlara yardımcı olamayacaklardı

Melekler, insanoğlunu hak yoldan çıkarmak isteyen şeytana karşı korunmalarında insanlara yardımcı olurlar.

İnsanın kalbinde, şeytan ve melek için birer yaklaşma yeri vardır. Buna “lümme” denir. Şeytan ve melekler buradan insan ruhuna nüfuz ederek, telkinlerde bulunurlar. Melek hayırları telkin ederken, şeytan da kötülükleri telkin eder.

“İbn-i Mes’ud (ra) Resûlullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu anlatır:
“Şeytan da, melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hak ve hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Kim içinde hakka, hayra, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki bu Allah’tandır(cc) ve hemen Allah-u Teala'ya hamd etsin. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir fısıltı duyarsa ondan uzaklaşsın ve hemen şeytandan Allah'a (cc)sığınsın.”
( Kütüb-i Sitte)

İnsanın başına ebedi bir hayatı kazanma ve kaybetme gibi büyük bir imtihan açılmıştır. Bu imtihanda bizi hayra ve iyiliğe çağıran, kötülükten uzaklaştıran, azılı düşmanımız olan şeytana karşı en mühim yardımcılarımız olan meleklerdir.

Sabit el-Benani de şöyle bir açıklama yapmıştır:
İblis
, Ya Rabbi, sen Âdem'i yarattın, benimle onun arasına bir düşmanlık koydun. Öyleyse beni ona ve soyuna musallat et (onlara karşı bana imkân ver). Bunun üzerine:
Cenab-ı Hak
:

“Onların sinelerini senin meskenin yaptım” deyince, İblis:

“Rabbim bunu arttır” demiştir. Cenab-ı Hak da:

“Doğan her insana karşılık senin on çocuğun doğacak” buyurur, İblis:

“Daha da arttr ey Rabbim” deyince, Cenab-ı Hak:

“Sen, onun (insanoğlunun) damarlarında, kanının dolaştığı gibi dolaşabileceksin” der. Bunun üzerine İblis:

“Rabbim daha da artır” deyince, Cenab-ı Hak:

“Onlara karşı süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkar, mallarına ve evlatlarına ortak ol." (İsra, 64)” buyurur.

“O zaman Adem (as) İblis'i Rabbine şikayet ederek:
“Ey Rabbim, İblisi yaratıp benimle onun arasına bir düşmanlık ve kin soktun, onu bana ve soyuma musallat ettin; senin yardımın olmadan ben onunla baş edemem” dedi. Cenab-ı Hak
da şöyle buyurdu:

“Senin, doğan her çocuğuna, onu kötü arkadaşlarından (şeytanlardan) koruyacak iki melek görevlendirdim” dedi. Adem (as):

“Rabbim bunu arttır” deyince, Cenab-ı Hak:

“Bir iyiliğe on iyilik (sevab) ile karşılık verilecek,” buyurdu. Hz.Adem (as):

“Daha da artır Ya Rabbi:” deyince Cenab-ı Hakşöyle buyurdu:

“Canları çıkmadıkça, senin soyunun tevbesini kabul edeceğim.”(Kütüb-i Sitte)

Meleklerin bu çok önemli vazifesini tam olarak yapabilmeleri için elbette imtihana tabi olmamaları gerekir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Melekler niçin imtihanda değil?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com