" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Aşûra orucunun faziletleri nelerdir?

Aşûra orucunun mahiyeti nedir? Aşûra orucunu tutanlara hangi müjdeler verilmiştir?

Cevap:

Aşûra orucu Peygamber Efendimizin (asm) sünnetidir

İbn-i Abbas’tan (ra) rivayet edildiğine göre:
“Peygamberimizin Aşûra günü hem kendisi oruç tutmuş hem de tutmayı emretmiştir.” (Buhari, Müslim)
Allah Resulü (asm) Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşûra günü oruç tuttuklarını gördü ve sordu:
"Bu nedir?" buyurdu. Cevap verdiler:
"Bu salih bir gündür; çünkü o günde Allah, Musa ile İsrailoğullarını düşmanlarından kurtarmıştır da (Musa) o günde oruç tutmuştur." Bunun üzerine şöyle buyurdu:
"Ben Mûsâ'ya sizden daha yakınım."
Sonra kendisi o günü oruç tutmuştur; (ashabına da) o günde oruç tutmalarını emretmiştir.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aşûra orucu tüm Peygamberlerin (as) sünnetidir

Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Aşûra gününde oruç tutunuz. Çünkü Aşûra günü öylesine değeri büyük bir gündür ki, Peygamberler bu günün orucunu tutarlardı.” (İmam Suyûtî)
“Aşûra günü Peygamberler oruç tutmuşlardır. Binaaleyh onu siz de tutun.”(Sahih-i Müslim)

Aşûra orucu Sahabe Efendilerimizin(ra) sünnetidir

Rabî' Bint Muavviz (ra)' dan:
"Aşûra gününün sabahı Allah Resulü (asm), Ensâr köylerine şu haberi gönderdi:
“Kim bugün oruca niyet etmişse tamamlasın. Kim niyet etmemişse günün kalan kısmını oruçla geçirsin.”
Ondan sonra biz o gün oruç tutardık, çocuklarımıza da tuttururduk. Onlara yün oyuncağı verirdik, bizden yemek istedikleri zaman oyuncağı ellerine verip oyalardık. Böylece orucu tamamlamalarını sağlardık." (Buhari , Müslim)

Efendimiz (asm) Aşûra orucunu ısrarla emretmiştir

Aşûra günü, Yahudilerin saygı gösterdiği ve bayram edindikleri bir gün idi. Bu sebeple Allah Resulü (asm):
"Siz, o günde oruç tutun!" buyurdu. (Buhari, Müslim)
Seleme Bin El-Ekva' (ra)'dan:
Allah Resulü (asm), Eşlem 'den bir adama emretti:
"Haydi halka ilan et! Kim yemişse günün kalan kısmını oruçla geçirsin. Kim yememişse orucuna de¬vam etsin. Çünkü bugün, Aşûra günüdür." (Buhari, Müslim, Nesâî)
Eşlem (kabilesi) Allah Resulü (asm)'e geldi. Onlara dedi ki:
"Bugününüzü oruçla geçirdiniz mi?"
"Hayır" dediler.
"Gününüzün kalan kısmını tutun ve onu kaza edin" buyurdu. (Yani Aşûra orucunu kastediyor.) (Ebû Davud)
Resulullah (asm) Ömer Bin Hattab Haris Bin Hişam'a (ra) haber göndererek:
“Yarın Aşûra günüdür. Onun için ailene oruç tutmalarını emret.”dedi. (İmam Malik)

Aşûra orucu bir önceki senenin günahlarına kefarettir

“(Aşûra orucu) bir önceki senenin günahlarına kefarettir.”(Müslim)
Ebû Katâde (ra)'dan:
Allah Resulu (asm) buyurdu:
“Aşûrâ günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını ümit ediyorum.” (Ebû Dâvûd, Müslim)
“Muharrem ayındaki, Aşûra günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter. (Geçen seneye keffarettir.) (Müslim)
Ebu Katade’den (ra) rivayet edildiğine göre:
Sahabeler Peygamber Efendimize (asm) Aşûra günü oruç tutmakla ilgili soru sordular. Peygamber Efendimiz de (asm) onlara:
“Ogün tutulan oruç, geçmiş yılın günahlarına kefaret olur” diye cevap vermiştir. (Müslim)
( Riyaz’üs Salihin)

Aşûra günü oruç tutan Firdevs-i Ala’ya mirasçı olur

“Her kim Aşûra günü oruç tutarsa, Firdevs-i Ala ‘ya varis olur.” (Kenz’ül Umman)

Allah (cc) Aşûra gününü oruçlu geçirenin canını cehenneme haram kılar

“Muharremin onucu günü olan olan Aşûra gününü oruçlu geçirene Allah-ü Teala 1000 hac, 1000 umre ve yüz şehir sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verilir. Bu kişi İsmail (as)’ın neslinden 1000 köle azat etmiş gibi olur,Kendisi adına cennette 70.000 köşk inşa edilir. Allah-ü Teala, onun canını cehenneme haram kılar.” (Nüzhet’ül- Mecalis)

Aşûra gününü oruçlu geçirene 10.000 melek sevabı verilir

Aşûra gününü oruçla geçirene 10.0000 melek sevabı verilir. O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhet’ül- Mecalis)

Aşûra günü oruç tutan kimseye yedi gök ehlinin sevabı yazılır

“Bir kimse Aşûra günü oruç tutarsa ,Allah-ü Teala ona gecesi ihya edilmiş, gündüzleri oruçla geçirilmiş 60 senelik ibadet sevabı yazar. Keza ona 1000 şehit sevabı verir. Aşûra günü oruçlu olan için yedi gök ehlinin sevabını yazar.” (Gunyet’üt Talibin)

Aşûra günü vefat eden kişi oruçlu ise ölüm acı hissetmez

“Aşûra günü oruç tutanın orucu, kırk yıllık günahına kefaret olur, Aşûra gecesini ihya eden kimse sabahlayin oruçlu olduğu halde vefat etse ölüm acısını anlamaz.”(Gunyet’üt Talibin) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Aşûra orucunun faziletleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com