" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bayramda eğlence olur mu?

Bayramda eğlence olur mu? Olursa nasıl olmalı?

Cevap:

Bayram günleri sadece haddi aşmayan, sevinç havasını gösteren meşru’ eğlence caiz görülmüştür.
“Hicret ederek Medine’ye geldiğimde Medinelilerin Cahiliye döneminde eğlendikleri iki günleri vardı. Allah-ü Teala o iki günü sizin için daha hayırlı olan şu iki gün ile değiştirdi: Ramazan ve Kurban bayramı günleri.” (Beyhaki)
Hazret-i Âişe (ra) şöyle anlatır:
"Bir grup Habeşli, bir bayram günü mızrak ve kalkanlarıyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardı. Peygamber(asm) beni çağırdı. Başımı onun omzuna dayadım. Bu vaziyette onların harp oyununa bakmaya başladık. Ta onlara bakmaktan ilk vazgeçen ben oluncaya kadar."
(Müslim)
Bayram günü musiki dinlenmesini izin veren hadisler vardır:
Hz. Aişe (ra)anlatıyor: “ Yanımda iki cariye def çalıp Buas Harbi üzerine (düzülmüş hamasi) türküler söylerken Resulullah (asm) içeri girdi. Yatağın üzerine sırt üstü uzanarak yüzünü örttü. Az sonra (babam) Ebu Bekr girdi. Türkü okuyan cariyeleri görünce “ Resulullah’ın (asm) huzurunda şeytan sazı ha!” diye bana kızdı ve cariyeleri azarladı. Ancak, Resulullah (asm) karşı koyarak: “Ey Ebu Bekr, bırak onları söylesinler, her milletin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır.” dedi. Onlar sohbete dalıp, ilgileri kesilince cariyelere göz ettim, hemen çıktılar.” (Buhari)
Helal kılınan eğlence ve izhar-ı sürur havasının, meşru’ hududu taşmayacak şekilde ileri götürülmesini önlemek maksadıyla bayramın dini yönünü belirtmeye Hz. Peygamber (asm) hususi bir ehemmiyet atfetmiştir. (Kütüb-i Sitte)
“Bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah'ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat (büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır.” (Lem’alar) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bayramda eğlence olur mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com