" Mübarek Geceler " 4 yorum

 

 Berat gecesi nasıl değerlendirilebilir?

Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan bu mübarek geceyi en kârlı şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

Cevap:

Cenab-ı Hak bu gece dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
“İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn-i Mace)

Berat Gecesi oruçla karşılanıp, ertesi gün de oruçlu geçirilmelidir

Hz. Aişe (ra) der ki:
“Resulullah hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu kadar oruç tutmazdı. Çünkü onun hepsini oruçla geçirirdi.” (Buhari ve Müslim)
Bir rivayette de;
“Şabanın çok azı hariç, çoğunda oruç tutardı.” şeklindedir. (Riyaz’üs-Salihin)
Ümmü Seleme (ra) şöyle dedi:
“Şaban ve Ramazan ayları hariç, Hz. Peygamber’in (asm) art arda iki ay oruç tuttuğunu görmedim.” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)
Usame Bin Zeyd (ra) der ki:
“Ey Allah’ın Resulü! Seni ayların hiç birinde Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim.” deyince cevaben şöyle buyurdu:
“Bu ay Recep ile Ramazan arasında insanların ondan gafil oldukları bir aydır. O ay amellerin Âlemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Bundan dolayı amelimin ben oruçlu iken yükseltilmesini isterim.” (Nesaî)

"Şaban'ın 13. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 14. gününün orucu 3000 sene oruç gibidir. 15. gün ise, 13000 seneye denktir." (Suyuti)

Berat Gecesi'ne mahsus olan salatü’l-hayr namazı kılınabilir

Berat gecesinde yüz rekat namaz kılınır. Bu namaza Salat-ül Hayr (Hayır Namazı) denilmiştir. Bu namazı kılan kişi her iki rekatta bir selam verir. Her rekatta Fatiha’dan sonra on ihlas okunur.
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Bu gecede bu namazı kılan kimseye Allah (cc) yetmiş defa nazar eder. Her nazar ile de onun yetmiş ihtiyacını giderir ki bu ihtiyaçların en azı, affedilmektir.” (İbn-i Mace)
Bu namaz ayrıca on rekat da kılınabilir. Şöyle ki; her rekatında fatiha-i şerifeden sonra yüz kere ihlas suresi okunmalıdır. Yine iki rekâtta bir selam verilir.
Her Müslüman’a hayatında bir kez de olsa bu namazı kılması tavsiye edilmiştir!
Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
"Her kim bu gece yüz rekât namaz kılarsa Allah-ü Teala ona yüz melek gönderir. Otuzu, ona cenneti tebşir eyler, otuzu, ona cehennem azabından teminat verir, otuzu da, ondan dünya âfâtını def’ederler, onu da, ondan şeytanın tuzaklarını hilelerini def ederler." (Hak Dini Kur'ân Dili)

Berat Gecesi'nde Peygamber Efendimiz’in (asm) duası ile dua edebiliriz

Peygamber Efendimiz (asm) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
"Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin." (Tergib ve Terhib)
Bazı mana büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
"Allah’ım! Şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, (Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır.)" (Ra’d, 39)
(Mecmuatü’l-Ahzab)

Bu gecede çok ibadet edilmesi tavsiye edilmiştir

“Berat gecesi göklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler.” (Nesai, Beyhaki, Münziri)
“Her kim bayram gecesini Şaban ayının on beşinci (Berat) gecesini ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez.” (İbn-i Mace, Taberani)
Gece, uyumaksızın Kur'ân-ı Kerim okuyarak ve istiğfar, salavat-ı şerife, cevşenü’l kebir gibi mübarek evrad ile meşgul olunarak geçirilebilir.
Ayrıca; bu gecenin kısmet ve takdir gecesi olması münasebetiyle hususen âlem-i İslam’ın selameti, ailemiz ve kendimiz için çok dua edebiliriz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Berat gecesi nasıl değerlendirilebilir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
arif emre "14.7.2011 12:13" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Rabbim bizlere bu geceyi ihya etmeyi nasip etsin.
manisa hafızlari "14.7.2011 22:33" tarihinde demiş ki:
müteşekkiriz dualarınızi bekliyoruz allah muvaffakiyetler versin
Rahime kızılay "4.7.2012 21:56" tarihinde demiş ki:
RABBİM böyle güzel hakikatleri bizimle paylştığınız için ebeden razı olsun .BERATTAN BERAT OLUNMAK DİLEĞİYLE.
Rahime kızılay "4.7.2012 21:56" tarihinde demiş ki:
RABBİM böyle güzel hakikatleri bizimle paylştığınız için ebeden razı olsun .BERATTAN BERAT OLUNMAK DİLEĞİYLE.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com