" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ne demektir?

“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” ayetindeki  “bin ay” ifadesinin hikmeti nedir?

Cevap:

Kadir Gecesi için bin ay tabirinin kullanılması belli bir sınır koymak için değil, faziletinin çokluğunu ifade etmek içindir. Araplarda büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde "bin" kelimesi kullanılırdı. Bu nedenle ayet "bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu kadar hayırlı iş yapılmamıştır." manasını ifade etmektedir. (Tefhimü’l-Kur'ân)
“Bin sene” veya “bin asır” değil de “bin ay” tabirinin kullanılması hususunda ise birkaç rivayet vardır:
Peygamber Efendimiz (asm) İsrail oğullarından bir erin Allah (cc)yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı. Müslümanlar buna şaştılar ve amelleri kendilerine pek küçük göründü. Allah-ü Teâlâ da Kadir suresini inzal buyurdu. (Beyhakî)
Resulullah (asm) bir gün İsrailoğulları'ndan dört kişinin seksen sene (bin ay) Allah'a ibadet edip, göz açıp kapayacak kadar bir zaman günah işlemediklerini anlatmış, Eyyûb'ü, Zekeriyya'yı, Hazkil b. Acûz'u, Yuşâ b. Nûn'u zikretmişti. Ashab-ı kiram buna hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrail (as) gelip "Ey Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene (bin ay) ibadetinden hayrete düştüler. Allah-ü Teâlâ sana ondan daha hayırlısını indirmiştir." diyerek Kadir suresini okudu da, "İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışınızdan daha hayırlıdır." dedi. Resulullah da sevindi. (İbn-i Ebi Hatim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır ne demektir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com