" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kur'an kadir gecesinde bütün olarak mı indirildi?

Kur’an bir gece de mi indirilmiştir ki; ayette “Biz onu, Kadir Gecesi'nde indirdik” ifade ediliyor?

Cevap:

Kur'ân-ı Kerim’in yirmi üç sene boyunca bölüm bölüm indirildiği bilinmektedir. Ayetteki; “Biz onu, Kadir Gecesi'nde indirdik” ifadesi ise şöyle açıklanmaktadır:
Kur'ân-ı Kerim levh-i mahfuz denilen kader levhasında bir bütün halinde bulunmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kadir Gecesi'nde, bir bütün olarak dünya semasında “Beytü’l İzzet” denilen yere indirilmiştir. İşte ayette ifade edilen mana budur. Daha sonra Cebrail (as) vasıtasıyla Kur'ân-ı Kerim dünya semasından yirmi üç senede zamanın ve insanların ihtiyaçlarına göre bölüm bölüm indirilmiştir.
Bazı âlimlerin görüşleri ise şu şekildedir:
İbn-i Abbas der ki: Kur'ân-ı Kerim, Kadir Gecesi bir bütün olarak dünya göğüne, sonra buradan bölüm bölüm yeryüzüne indirilmiştir. Allah (cc), ayetlerini, müşriklerin peygamberle tartışmak için söylediği sözlere mukabil ve insanların ihtiyacına cevap olarak dilediği şekilde ve zamanda gönderiyordu. (İbn-i Kesir)
Şabî der ki: bununla Kur'ânın Kadir Gecesi indirilmeye başlandığı belirtilmektedir. Çünkü peygamberin bi’seti Ramazan ayında olmuştur. (İbn-i Kesir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kur'an kadir gecesinde bütün olarak mı indirildi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com