" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Mevlid okumanın-okutmanın caiz olması için hangi şartlar gereklidir?

Mevlid okumanın ya da okutmanın caiz olması için gereken şartlar nelerdir?

Cevap:

Mevlid, genellikle Resulullah'ın (asm) doğum günü yıldönümlerinde belli makam ve tegannilerle okunan övgü, gazel ve kasidelerdir. Övgüde haddi aşan sözler ihtiva etmedikten sonra, aslı itibari ile Allah'ın (cc) övdüğü bir zatı övme demek olacağından, güzeldir.
Ancak bu güzel amel, zamanla gayesinden yavaş yavaş uzaklaşarak bidatleşmeye ve bidatler içermeye başlamış ve bu bidatler, günümüzde olduğu gibi, doruk noktasına ulaşmıştır. Buna göre mevlid, güzel ve sevap bir uygulama da olabilir, bir bidat ve günah olarak da icra edilebilir. Güzel bir davranış olabilmesi için;
1. Dini bir emir ve merasim görülmezse, yani dinimizde böyle bir ibadet şekli vardır gibi yanlış bir kanaat beslenmezse,
2. Ölülere bir faydası olacağına inanılmazsa,
3. Kadın erkek bir yerde mevlid okutulmazsa,
4. Mahremliğe dikkat edilirse, kadınlar yabancı erkeklere süslü ve kokulu halde gözükmezse,
5. İsraf ve benzeri haramlardan kaçınılırsa,
6. Sırf Resulullah'ı (asm) övme, tanıtma, mevlidin içerdiği öğütleri başkalarına duyurma, güzel tegannilerle gönülleri yumuşatma, onlara Resulullah (asm) sevgisini aşılama, İslam’a ısındırma maksadıyla yapılırsa,
7. Bu vesile ile bir araya toplanıp gelenlere Kur'an, hadis ve ilmihal bilgileri aktarılırsa,
güzel bir davranış haline getirilmiş olabilir.
Bunlara riayet edilmezse, çirkin bir bidat ve insanları dinden uzaklaştıran bir günah vesilesi olmuş olur.
(İslam Fıkhı Ansiklopedisi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mevlid okumanın-okutmanın caiz olması için hangi şartlar gereklidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com