" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Akıl ruha ait bir özellik mi?

Akıl ruha ait bir özellik midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

“Akıl, ruhun en ileri ve en mükemmel görünümü olmuş olacaktır. Akıl, marifetullah ile aydınlanır, saflaşır ve kemale erer (olgunlaşır). Rûh cevheri ise, bu akıl ile tamam olur, kemâle erer. Bedenin durumu da, rûh ile mükemmel olur.” (Fahreddin Razi)
Ruh sahibi varlıklar hayvanlar, insanlar, cinler ve meleklerdir. Akıl ise Allah’ın (cc) hayvanlar hariç insan, cin ve meleklerin ruhlarına özel olarak verdiği özel bir ihsandır.
Kur’ân-ı Kerim’de “Siz Kitâb’ı okuyor olduğunuz hâlde, insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz?” (Bakara, 44) buyrulmasıyla da ilahi hükümlerin ancak akıl sahibi olanlara hitab ettiğini anlıyoruz.
İmam-ı Gazali Kimya-yı Saadet adlı eserinde ruha aklın neden verildiğini şöyle açıklamaktadır:
Akıl, insanı hayvanlardan ayırt eden bir vasıftır. İnsan bu vasıf sayesinde düşünce mahsulü olan ilimleri, tefekkür mahsûlü olan gizli sanatların tedvirini elde etmeye hazır bir vaziyete gelir. Çünkü ilim, akıldan doğar. Akıl, ilmin esası ve temelidir.
Hz. Peygamber (asm) da şöyle buyurmuştur. “Ey insanlar! Rabbinizi biliniz ve anlayınız. Birbirinize aklın kemâlini tavsiye ediniz. Çünkü size emredilenler gibi size yasak edilenleri de akılla bilirsiniz.” (Kimya-yı Saadet)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Akıl ruha ait bir özellik mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com