" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Âşık olmak günah mı?

Âşık olmak günahsa neden bize böyle bir duygu verildi?

Cevap:

Sevmek, aşık olmak elbette günah değildir. "Sevmek kabiliyeti" Allah'ın kullarına ihsan ettiği hislerden bir histir. Fakat kulun unutmaması gereken husus asıl sevilmeye layık olanın "bize sevmeyi ve bütün sevdiklerimizi ihsan eden Rabbimiz" olduğudur.
Allah kulları arasında hususen de eşler arasında kuvvetli bir muhabbet yaratmıştır. Kuran-ı Kerim’de mealen şöyle buyrulur:
“Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan ve ondanda gönlü ona ısınsın diye eşini (Havva’yı) yaratan O’dur…” (Araf, 189)
“Onun delillerinden biri de, kendilerine (meyledip) ülfet edesiniz diye kendi (cinsi)nizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek olan bir kavim için nice deliller vardır.” (Rum, 21)
Karşı cinse olan muhabbet hissi insanın sadece eşine sarf etmesi için verilmiştir. Cenab-ı Hakk helal yolla yapılan evliliklerde eşler arasına muhabbet koyacağını yukarıda geçen ayetlerde zikredildiği üzere bildirmiştir. Fakat insanın eşine karşı olan muhabbeti de yalnızca nefis hesabına (güzelliği veya bir takım menfaatler için) olursa bir müddet sonra o muhabbet erir gider.
İnsanın fıtratında karşı cinse muhakkak bir meyil vardır. Fıtrî olan bu meylin neticesinde muhabbet oluşabilir. (Hususen gayr-i meşru muhabbetlerin hasıl olacağı ortamlarda bulunmak bu neticeyi getirir) Bu durumda ya İslam dininin uygun gördüğü şekilde en kısa zamanda evlenilmelidir. Böyle bir imkân yoksa kişi iffetini muhafaza etmelidir. Yani haram olan birine duyulan muhabbet, o kişiyle irtibatı helal kılmaz.
Peygamber Efendimiz (asm) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:
“Kim âşık olur da iffetini korur, halini gizler ve bu yüzden ölürse, şehit olarak vefat eder”. (Keşfu’l Hafâ)
İslam’da şehitliğin ne kadar yüksek bir mertebe olduğu dikkate alındığında İslam’ın aşka ve âşıklara bakışının nasıl olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bir başka hadis-i şerifte şu şekide buyrulmaktadır: 
"Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını, Allahü teâlâ affedip Cennetine koyar." (İbni Asakir)
Anlaşıldığı üzere dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmenin çok büyük bir mükafatı vardır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için, insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte: "Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir." (Deylemi) buyrulmaktadır.
Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığı üzere kişiye aşk hissi hükmetmeye başlamış olsa da iffetini muhafaza etmesi zaruridir. Nitekim gayr-i meşru muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir!
"Cenab-ı Hakkın mâsivâsına (Allah'dan gayrisine) yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nâzil olur; diğeri aşağıdan yukarıya çıkar. Şöyle ki:
Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği herşeyi sever. Ve mahlûkata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyid eder.
İkinci kısım ise, en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir. Onun muhabbetini mânâ-yı ismiyle tamamen cezb eder, helâkete sebep olur. Şayet Allah'a vâsıl olsa da, vüsulü nâkıs olur." (Mesnevi Nuriye)
Netice olarak; yapılan izahlardan da anlaşıldığı üzere hakiki muhabbet herşeyi Cenab-ı Hakk'ın namına sevmektir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Âşık olmak günah mı? 

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com