" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bekâr ölen kız şehit midir?

Selamun aleykum. Evlenmeden önce ölen genç kızlar şehit olur diye duydum. Doğru mudur?

Cevap:

Aleykumselam Değerli Kardeşimiz;

Şehitlik ve şehitliğin kısımları hakkında detaylı malumat almak için tıklayınız.  

Alimlerden bazıları evlenmeden önce ölen “saliha” kadınların şehid hükmünde olduğunu söylemişlerdir
Cabir bin Atik- (bin Kays) 'dan (ra) rivayet edildiğine göre :
Kendisi (bir ara) hastalandı. Peygamber (asm) de kendisini hastalığı dolayısıyla ziyaret etti. Bu esnada kendisinin aile ferdlerinden biri:
— Biz onun vefatının Allah yolunda şehid edilmek suretiyle olmasını cidden umuyorduk, dedi. Bu söz üzerine Resulullah (asm):
— «O zaman (yani sandığınız gibi şehidlik ancak cihadda öldürülmekten ibaret olunca) ümmetimin şehidleri şüphesiz azdır. Allah yolunda öldürülmek şehidliktir. Veba hastalığıyla ölen şehiddir, cümu ile (yani hamile iken) ölen kadın şehiddir ve suda boğulan, ateşte yanarak ölen ve mecnub (yani zatü'1-cenb hastalığıyla) ölen kimseler de şehiddirler.» buyurdu."
Ebu Hüreyre (ra)'den rivayet edildiğine göre; Peygamber (asm) (sahabilerine) :
— «Şehid hakkında siz kendi aranızda ne dersiniz?» diye sordu. Onlar:
— (Şehidlik) Allah yolunda Öldürülmektir, dediler. Peygamber
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :
— «O zaman benim ümmetimin şehidleri cidden azdır. Kim Allah yolunda (cihadda) katledilirse, o kimse şehiddir. Kim Allah yolunda Ölürse o kimse şehiddir. Karın hastalığıyla ölen kimse şehiddir ve veba hastalığıyla ölen kimse şehiddir,» buyurdu.
Süheyl dedi ki: Ubeydullah bin Mıksem, Ebu Salih'ten bana rivayet etti ve rivayetinde; "Suda boğulan da şehiddir" ilavesinde bulundu."
Cabir’in (ra) hadisini Ebu Davud, Nesai, Malik ve İbn-i Hibban da rivayet etmiş¬lerdir. Ancak Ebu Davud'un rivayetinde karın hastalığıyla veya enkaz altında kalmak suretiyle ölenlerin de şehid hükmünde olduğu beyan buyrulmuştur.
Hadiste geçen “Cümu” kelimesi mecmu, yani toplam demektir. Bu kelimenin kullanıldığı cümleden kasdedilen mana karnında cenin bulunduğu halde ölen kadının da şehid hükmünde olmasıdır. Bir kavle göre ise karnında cenin bulunduğu veya bakire olduğu halde ölen kadının şehid hükmünde olmasıdır. Şu halde Cümu kelimesi ile kadının beraberindeki bekarlık veya hamilelik hali kasdedilmiştir. Kadının bekarlığı veya karnındaki cenin henüz kendisinden ayrılmamış olduğu için bu duram, toplam manasını ifade eden Cümu kelimesiyle belirtilmiştir. (Sünen-i İbn-i Mace)
Yukarıda da ifade edildiği gibi bazı alimler evlenmeden önce bekar olarak ölen mümin kadınların şehid hükmünde olduğunu söylemişlerdir. Allah, evlenmeden ölüp giden kadınları kendi istek ve arzuları doğrultusunda dilediği kişiye verebilir. En doğrusunu Allah bilir.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bekâr ölen kız şehit midir? 

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com