" Muhtelif " 1 ek soru var. 1 yorum

 

 Cevşenin dinimizdeki yeri nedir?

Cevşenin muska haline getirirlip boyna asılması ne kadar doğrudur? Neden asılır?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İslam'da böyle mübarek duaların okunması, takılması ve hastalara üflenmesi gibi şeyler vardır ve hakikattir.
Te'sirin ve şifânın Allah'tan olduğuna inanarak, içlerine sadece âyet veya Allah'ın isim ve sıfatlarının yazılmış olduğu bir muskayı taşımada bir beis yoktur. (Sünen-i Darimi)

Amr b. Şuayb’ın (ra) dedesinden rivâyete göre, Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
…“Allah’ın gazabı ve azabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve bana yaklaşmalarından Allah’ın eksiksiz olan tam kelimelerine sığınırım.” Bu durumda hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah b. Amr, akıl baliğ olan çocuğuna bu duâyı belletir. Okuyamayacak küçük çocuklar için bir kâğıda yazıp onun boynuna asardı. (Tirmizî)

Hz. Ali (ra) ve Hz. Hüseyin’den (ra) rivayetle:
“Peygamberimiz’den (asm) işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Uhud Dağı’na gidiyordu. Hava gayet sıcaktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular.

“Gökyüzüne baktım ve dua ettim. Gök kapıları açıldı. Cebrail (as) nurlara bürünmüş olduğu halde nazil oldu. Dedi:

“Sana Cenab-ı Hak’tan selam ve tahiyye ve ikram hediye getirdim.”
Ben ta’zimen selamlarını aldım. Cebrail (as) buyurdular:

“Üzerinden şu zırhı çıkar, bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’siri vardır.”
Peygamber (asm), Cibril-i Emin’e sordu:

“Bu duanın te’siri ve hassası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de şamil midir? Cebrail (as) dedi:
“Ya Resulallah! Bu duanın sevabını Allah-ü Azimüşşan’dan gayrı kimse bilemez.” (Cevşen Meali)

Hadislerden anlaşıldığı gibi niyetimize dikkat ederek cevşen takmanın (kolye şeklinde olanlar da dahil) her hangi bir sakıncası yoktur. Fakat günümüzde satılan cevşenlerin içinde gerçekten cevşen olup olmadığı meçhuldür. Bu yüzden cevşenin güvenilir kişilerden alınması ve kontrol edilmesi daha sağlıklı olacaktır. Cevşen insî ve cinnî şeytanların şerlerinden korunmak için boyuna asılır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cevşenin dinimizdeki yeri nedir?

Allah’a emanet olunuz…

Bu konu hakkında başka bir soru:

Allah razı olsun abi... Hz.Cebrail(as) ile Efendimiz(asm)in arasında geçen bu hadise hadis kaynaklarında geçiyor mu? İnkar edenler var..... Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cevşenin dinimizdeki yeri nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Cevşenle ilgili rivayetler şia kanalıyla gelmiştir.
 
1. İslam tarihinde en çok hadis uyduran fırka şia mezhebidir. Bu yüzden ehl-i sünnet şia kanalıyla gelen rivayetlere hep temkinli yaklaşmış onların rivayetlerini almamıştır. Bu tavırlarında da elbette haklıydılar. Fakat bu şia kanalıyla gelen bütün rivayetlerin yanlış olduğu manasına da gelmez.

2. Cevşen Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Mecmuatül ahzab kitabında geçer. Ama onu asıl meşhur eden asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olmuştur. Bu iki büyük velinin cevşenin sahihliğine olan itimadı bize bu cihette onun doğruluğuna kanaat vermektedir. Muterizler kabul etmeseler de buna itiraz etmemeleri gerekir.

3. Cevşen velev ki Peygamberimiz'den (asm) rivayet edilmemiş olsa bile cevşeni okumak yine büyük sevaba medardır. Zira cevşen bir zikir ve münacattır. İçinde Kur’ana ve sünnete muhalif hiçbir şey yoktur. Kuranın pek çok ayetinde ve pek çok hadisi şeriflerde dua ve zikre pek çok teşvikler vardır. Ezcümle: Araf suresinin 180. ayeti şöyledir :”En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse O'NA ONLARLA DUA EDİN; O'nun isimleri hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.” Bu ayet sanki cevşeni tenkid edenlere müteveccih gibidir. Zira cevşende Allahın isimleriyle münacat varken vesveseleriyle insanları ondan vazgeçirmeye çalışanlar pek güzel bir şey yapmıyor olsalar gerek. Ayrıca buhari Müslim tirmizi gb muhaddislerin rivayet ettiği meşhur ve sahih bir hadiste “Allahın 99 ismi vardır. Kim anları sayarsa (yani zikrederse) cennete girer” buyrulmuştur. Cevşende ise bu 99 isim vardır. Öyleyse onu okuyanlar bu hadise de mazhar olmuş olurlar. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cevşenin dinimizdeki yeri nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
AliagaTalebesi "15.8.2011 05:56" tarihinde demiş ki:
Çok makbule şayan...ALLAH razı olsun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com