" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cihad etmek İslam'ın şartlarında var mıdır?

İslamın şartı kaçtır? Bazıları islamın şartında kelime-i şehadet yoktur onun yerine cihat vardır diyorlar. Doğru mu ?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
İslamın beş şartı vardır. Bunlar:
1- Kelime-i şehadet getirmek
2- Namaz kılmak
3- Ramazan orucunu tutmak
4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek
Peygamber Efendimiz (asm) İslam’ın beş esas üzerine kurulduğunu hadis-i şerifte bildirmiştir
Abdullah İbnu Ömer İbni'l-Hattâb (radıyallahu anh)'ın anlattığına göre, bir adam kendisine: Gazveye çıkmıyor musun?" diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: "Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'i işittim, şöyle buyurmuştu: "İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" (Buhârî, İman 1; Müslim, İman 22; Nesâî, İman 13, (9, 107-108); Tirmizî, İman 3, (2612)
İbni Ömer hazretlerinin kendisine bu şekilde cevap vermesi onun cihâdı farz-ı ayın i'tikad ettiğini anladığı içindir. Halbuki cihâd farz-ı kifâyedir. Bunu kendisine hadîsle anlatmak istemiştir. Zaten nefs-i hadisde cihâdın zikredilmemesi ya farz-ı kifaye olduğundan yahud o gün henüz cihâd farz kılınmadığındandır. Hadîsde zikredilen beş şey ise farz-ı ayındırlar. Ulemâdan Davûdî'nin beyanına göre cihad evvelâ farz-ı ayn olarak meşru' kılınmış; Mekke'nin fethinden sonra kâfirlerden uzakta yaşayan müslümanlardan bu farz sakıt olmuş; kâfirlere yakın bu¬lunanlara cihâd farz olarak kalmıştır. Hz. îbni Ömer (ra) ile Süfyari-ı Sevri ve İbni Şübfüme'ye göre cihâdın farz olmadığı rivayet edilir. Ancak düşman hücum eder de islâm hükümdarı müslümanlara cihadı emreylerse onlara göre de cihad herkese farz olur. (Sünen-i Müslim Tercüme ve Şerhi)

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cihad etmek İslam'ın şartlarında var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com