" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Darul harpte Cuma namazı kılınır mı?

Darul harp nedir? Bu yüzden Cuma namazı terk edilebilir mi?

Cevap:

Dar-ı Harp: Müslümanlarla, aralarında müdâvea ve müsâleha (barış ve sulh) bulunmayan gayr-i müslimlerin ülkesidir.
Dar-ı İslam: Müslümanların eli altında ve hakimiyeti dairesinde bulunan yerlerdir ki, Müslümanlar burada emn ve eman içinde yaşarlar.
Cuma namazının sıhhat şartları arasında geçen:
“Sultanın veya onun emîr olarak atadığı kişinin izni olmalıdır.” ile
“Devlet başkanınca genel izin verilmelidir:
Bazı kimselerin Cuma namazını kılmaktan menedildikleri bir yerde kılınan Cuma namazı sahih olmaz.” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) gibi şartlar dar-ı harpte Cuma namazının kılınmasının farz olmadığını
göstermektedir.
Farz değildir, fakat Müslüman bir vali bulunabildiği takdirde kılınabilir:
“Küffarın idaresi altında bulunan bir memlekette, Müslümanların Cuma namazı kılmaları caizdir. Buradaki Müslümanların rızası ile, bir hâkim de hüküm verebilir. Fakat böyle bir beldede yaşayan Müslümanların kendilerine Müslüman bir vali aramaları lazımdır. Mir’acü’d- Dira’ye’de böyledir.” (Fetâvâ-yi Hindiyye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Darul harpte Cuma namazı kılınır mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com