" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Doğduğunda kulağına ezanla ismi okunmayan kişi ne yapmalı?

Doğduğu zaman kulağına ezanla birlikte ismi okunmayan kimse ne yapmalıdır?

Cevap:

Yeni doğan bir yavrunun ismi verilmeden önce sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması sünnettir. Resûlullah (asm), torunu Hasan'ın kulağına ezan okumuştur. (Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Müsned)
Allah'ın Resûlü (asm) şöyle buyurmuştur:
''Her kim yeni doğan bir çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okursa, o çocuğa ümmü sıbyan hastalığı (havale ve cin çarpması) isabet etmez." (Ebu Ya'la, Beyhaki, İbn Hacer, Müsned)
"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın." (Ebu Davud)
Bu hadis-i şerifteki "kıyamet günü isimlerinizle.." ifadesi güzel isim koymaya teşvik için buyurulmuştur.
Çocukların kulağına ezan ve kamet okumak sünnet olduğundan dolayı, zamanında ezan veya kamet okumamanın herhangi bir günahı yoktur. Eğer çocukken kulağa ezan okunmadıysa, daha sonradan okunmasının da dinen bir sakıncası yoktur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Doğduğunda kulağına ezanla ismi okunmayan kişi ne yapmalı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com