" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Erkeklerin bayanlara dini mevzuları anlatması dinimizce uygun mudur?

İş yerinde veya sair ortamlarda erkeklerin bayanlara hitaben dini mevzuları anlatması dinimizce uygun mudur?

Cevap:

Tebliğ görevinde hangi yol ve vesileyle olursa olsun, özellikle erkeklerin bayanlara dini yönden faydalı olması cihetinden Peygamber Efendimiz’i (asm) rehber tutmak gerektir.
Şu'be, Eyyûb'dan tahdîs etti. Eyyûb: Ben Atâ'dan işittim, dedi. Ata: Ben îbn Abbâs'tan işittim, dedi. ibn Abbâs (ra): Ben Peygamber (asm) üzerine şehâdet ediyorum, dedi. Yâhud Ata da: Ben ibn Abbâs üzerine şehâdet ediyorum, demiştir:
Rasûlullah (mescidde va'z ettikten sonra) kadınlara duyuramadım zannıyle yanında Bilâl olduğu hâlde (erkek saflarından) çıktı. Kadınlara va'z ederek onlara sadaka vermeyi emretti. (Sözleri o kadar te'sîr etti ki) kadınların kimi (kulaklarındaki) küpeyi, kimi (parmağındaki) yüzüğü çıkarıp atmağa başladılar. Bilâl de onları eteği içine topluyordu.
Hadîsin başlığa uygunluğu açıktır. Bununla kadınlara va'z vermenin, onlara âhireti ve islâm hükümlerini hatırlatmanın, sadaka vermeye teşvîk etmenin müstehâblığı sabit oluyor. (Buhari)
Ebu Said (ra) anlatıyor: "Kadınlar Resûlullah'a (asm) dediler ki:
"Ey Allah'ın Resulü! Sizden (istifade hususunda) erkekler bize galip çıktı (yeterince sizi dinleyemiyoruz). Bize müstakil bir gün ayırsanız!"
Resûlullah (asm) bunun üzerine onlara bir gün verdi. O günde onlara vaaz u nasihat etti, bazı emirlerde bulundu…” (Buharî, Müslim)
AÇIKLAMA:
1- Bu hadiste sahabe hanımlarının dinlerini öğrenme hususunda hırsları gözükmektedir. Zira Mescid-i Nebevî'nin arka kısmında yer alan kadınların, araya giren erkek cemaati sebebiyle Resûlullah'ı (asm) işitmeleri zorlaşmış olunca daha yakından dinleme imkânı sağlayacak hususî bir gün talep ediyorlar.
2- Bazı rivayetlerde Resulullah'ın "Falanca hanımın evinde toplanın" diyerek, kadınlara mahsus vaaz gününü hususî bir evde yaptığı belirtilir.
3- Hadis, Resûlullah'ın (asm) kadınların dinlerini öğrenmeleri meselesine ehemmiyet verip hususî şekilde ilgilendiğini göstermektedir. (Kütüb-i Sitte)
Dinen birbirlerine yabancı olan erkekle kadın kapalı bir mekânda yalnız başlarına kalmamalıdır
Gözün haramdan korunması farzdır. Buna erkekler gibi kadınların da dikkat etmesi gerekir. Yabancı bir kimse ile karşılaşma, konuşma ve muhatap olma durumunda bakışların kontrol altında tutulması gerekir. Bir mümin, hiçbir mazeret yokken karşı cinsin yasaklanan yerlerine bakamaz ve bakışını ihtiyar dışında uzatamaz.
Kadın örtü içinde de olsa, yabancı bir erkekle göz göze geldiğinde gözlerini edeple çevirmelidir. Bu erkekler için de böyledir. Bir zaruret yokken bakışlarını devam ettirmemeli; karşı tarafa dikkatli, kasıtlı ve alımlı bakmamalıdır. (Aile İlmihali)
“(Ey Resûlüm!) Mü’min erkeklere söyle; gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar! Bu, onlar için daha temizdir. Şübhesiz ki Allah, (onların) yapmakta oldukları şeylerden hakkıyla haberdardır.” (Nur, 30)
Halvet yani birbirlerinin mahremi olmayan bir kadınla bir erkeğin başbaşa kalmaları ise, haramlığı kesin olan daha kötü bir davranıştır. “Peygamberimiz böyle zamanlarda üçüncü kişinin mutlaka şeytan olacağını söylemiş ve inananların bundan sakınmalarını emretmiştir.” (Tirmizi)
Ancak göz önünde bulundurulması gerekir ki Peygamber Efendimiz’in (asm) zamanındaki hanımların tesettürüyle bu zamandaki bayanların giyim tarzı arasında çok fark vardır.
Bu tarz hizmetler yapılırken konuşmacı ile dinleyici hanımların çok yakın mesafede yüzyüze gelmesi uygun değildir. Çünkü bu durumda bakışları kontrol etmek daha zor olacaktır. Bunun için geniş ve müsait mekanları tercih edip mahzurlu hallere yol açıcı hareketlere engel olunmalıdır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Erkeklerin bayanlara dini mevzuları anlatması dinimizce uygun mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com