" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İslam dininde eğlenceler nasıl olmalı?

Dinimizde müsaade edilen ve edilmeyen düğün şekilleri nelerdir? İslam dinine göre eğlenceler nasıl olmalıdır?

Cevap:

Dinimizce müsade edilen ve edilmeyen düğün şekilleri
İslam dinine göre belirtilen meşru dairenin dışına çıkılmadan düğünlerde ya da bayram günlerinde eğlenceler yapılabilir ve bunlara iştirak edilebilir. Bu sınırlar bütün Müslümanlar için geçerlidir.
Düğünler, meşru eğlence fırsatlarıdır. Sıkça zuhur eder. Hemen hemen hepsinde yemek, eğlence meşrudur. Yeter ki harama yer verilmesin ve caiz olmayan çalgı aletleri kullanılmasın. Bu çeşit meşru olmayan eğlenceler, az olsun çok olsun, hangi fırsat ve zamanda olursa olsun kesinlikle haramdır. Dinimiz, düğün ve bayramlarda ölçülü şekilde eğlenerek neşe izhârına cevaz vermiş olmasına rağmen, bu müsaadeyi haram şeylere vesile etmemek şartıyla kayıtlamıştır:
"Ümmetimden bir grup, "yeme, içme, malayâniyât ve eğlence ile geceyi geçirir. Sonra maymunlar ve hınzırlar olarak sabaha ulaşır. Onlardan bir mahalleye bir rüzgâr estirirler de bu rüzgâr, içkileri helâl addetmeleri, çalgılar kullanıp şarkıcı kızlar tutmaları sebebiyle öncekilerin helâk oldukları gibi, bunları da helâk eder." (Kütüb-i Sitte)
Peki, İslam Dinine göre eğlenceler nasıl olmalıdır?
Hz. Ebu Bekir (ra) kızı Aişe Validemiz’in çadırına girdi. Vakit de hacıların Mina’da bulundukları vakitti. Aişe Validemiz’in yanında iki cariye vardı. Def çalıp, el çırpıyorlardı. Hz. Peygamber de elbisesine bürünmüş yatıyordu. Manzarayı gören Hz. Ebu Bekir (r.a) cariyeleri azarladı. Bu esnada Hz. Peygamber, yüzünden perdeyi kaldırarak şöyle buyurdu:
“Ey Ebu Bekir! Bırak onlar istediğini yapsınlar; zira bu günler bayram günleridir.”
Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Nikahı ilan edin, onu mescitlerde yapın. Üzerine de def vurun." (Tirmizî)
Yine Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resulullah (asm): "Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever!" buyurdular." (Buharî)
Resulullah hadiste "Ensar eğlentiyi sever" buyurarak, düğün vesilesiyle eğlenti yapılmasını teşvik ediyor. Bunun anlaşılması için, daha önce açıkladığımız üzere, Müslümanların hayatında ayrı bir eğlence programının olmadığını bilmek gerekir. İnsanın eğlenme ihtiyacı, bir kısım düğün davet ve merasimlerle karşılanacaktır. Zamanımızda eğlence, radyo, teyp, video ve televizyon gibi vasıtalarla her günümüze ve hatta her saatimize girdiği için, düğünlerin de o devirdeki gibi defli ve sesli olmasında ısrar edilmeyebilir. Üstelik caiz olan def ve ses yerine, caiz olmayan çalgı ve şarkılar kaim olmuştur. Bu sebeple dindar çevrelerde geliştirilen mevlütlü düğünlerimiz şayan-ı tercih olmalıdır. Böylece pek çok menhiyyatın önüne set çekilmiş olur.
Ama bu hadislerde vurgulanan husus ihmal edilmemeli: Düğünler alenî olacak, sesli olacak, ilan edilmiş olacak. Mevlütlü düğünler bu manayı yeterince îfa etmektedir. (Kütüb-i Sitte)
Sonuç olarak;
En güzeli ise şüphesiz İslamiyetin tebliğine vesile olan ve çeşitli içeriklerle hazırlanmış düğün programları olacaktır. Zira bu derece kıymetli hayırlara vesile olarak başlanan bir aile hayatı Allah’ın izni ile hayırlı-huzurlu olacak ve daima hayırlara vesile olacaktır. Mevlüt ile hazırlanan düğün programları da tercih edilebilir.
Ancak; hadisleri göz önünde bulunduran fıkıhçılar düğünlerde ve bayramlarda, kadınların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında, belirtilen haramlara girmeden eğlenmeyi ve bu tarz düğünlere iştirak edilmesine de müsade etmişlerdir.
Bunların hiçbirine imkan yoksa nikah ve yemek ikramı ile düzenlenen sade bir düğün programı ile de yetinilebilir. Bu şekilde İslamiyet çizgisinin dışına çıkmaktan da kurtulmuş olunacak hem de orta yol bulunmuş olacaktır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslam dininde eğlenceler nasıl olmalı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com