" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kötülüğe sebep olmak, onu yapmak ile aynı mıdır?

Yararlı işe aracı olan nasibini aldığı gibi, zararlı işe aracı olan da hissesini alacak mıdır?

Cevap:

Yararlı işe aracı olan nasibini aldığı gibi, zararlı işe aracı olanın da hissesini alacağı ayetlerde bildirilmiştir

“Kim güzel bir şefâatle şefâatte bulunursa (faydalı bir işe aracı olursa), ona bundan bir nasib vardır. Kim de kötü bir himâye ile şefâatte bulunursa, ona da bundan bir hisse vardır. Zîrâ Allah, her şeye gücü yeten (ve herşeyi gören)dir.” (Nisa, 85)
“Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek!” (Zilzal, 8)
Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşıldığı üzere faydalı bir işe aracı olan bundan nasibini aldığı gibi, zararlı bir işe aracı olmakta da aynı kural geçerlidir.

Peygamber Efendimiz (asm): “Kötülüğe sebep olan onu yapan gibidir” buyurmuştur

Dinimizde iyi bir çığır açana, bunun sevabı ile bununla amel edenlerin sevabı verilir, o çığırda (o yolda) gidenlerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kötü bir çığır açana da, bunun günahı ile, bununla amel edenlerin günahı verilir, o yolda gidenlerin günahından da bir şey eksilmez. (Müslim)
Kötülüğe sebep olan da o kötülüğü yapmış gibi günah kazanır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
“Kötülüğe delalet eden (yol gösteren) onu yapan gibidir.” (Deylemi)
İbn-i Mesud Hazretleri, "Bir günah işlendiğini duyduğu vakit, o günahın işlendiğine sevinirse, aynı günahı işlemiş gibi olur." buyurdu. Hadis-i şerifte de “Doğuda bir adam öldürülür de, batıda olan buna razı olursa, onu öldürme günahına ortak olur.” buyruldu. (İ. Gazali)
“İnsanları doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de, kendisine uyanların günahı gibi günah verilir. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez.” (Ebu Davud, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace)
Bu hadis-i şeriflerden, iyi veya kötü bir işe aracılık edene, o işi yapan kadar sevap veya günah verileceği anlaşılmaktadır.
İyilik yapan, iyi bir çığır açan, açtığı bu çığırdan gelenlerin sevaplarına ortak olduğu gibi, kötü bir çığır açan kimse de, açtığı bu kötü çığırdan gelenlerin kötülüklerine ortak olmaktadır. İmam-ı Taki Hazretleri; "Zulüm yapan, zâlime yardım eden ve bu zulme razı olan, bu zulme ortaktır.” buyurmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kötülüğe sebep olmak, onu yapmak ile aynı mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com