" Muhtelif " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Mehdi hakkında malumat verir misiniz?

Mehdi hakkında malumat verir misiniz? Mehdi kimdir? Ne zaman gelecektir? Mehdiyi herkes tanıyabilecek mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Mehdi, “Hidâyete eren veya hidayete vesile olan” manasındadır. Ahir zamanda gelip bütün Müslümanları, iman ve Kur’an hakikatlerini kapsayan eserleri ile uyandıracak, dinlerini takviye ve imânlarını tecdit edecek olan ve Peygamberimizin (asm) âlinden olan Zât’tır.
Mehdi’yi ve Mehdi’nin yapacağı vazifeyi anlatan hadisler
• İbnu Mes`ud:
"Resulullah (asm) şöyle buyurmuştu:
 "Ehl-i beytimden birisi ki bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar. Bu zat, yeryüzünü,- eskiden cevr ve zulümle dolu olmasının aksine- adalet ve hakkaniyetle doldurur." (Ebu Davud, Mehdi 1(4282);Tirmizi Fiten 52, (2231,2232)
• Ebu İshak anlatıyor:
 “Hz. Ali (ra), oğlu Hasan’a (ra) baktı ve: “Bu oğlum, Resulüllah’ın (asm) tesmiye buyurduğu (isimlendirdiği) üzere Seyyid’dir. Bunun sülbunden (soyundan) peygamberinizin adını taşıyan biri çıkacak. Ahlakı yönüyle peygamberinize benzeyecek; yaratılışı yönüyle  ona benzemeyecek” dedi ve sonra da yeryüzünü adaletle dolduracağına dair gelen kıssayı  anlatır.”
 • İbnü Mesud (ra) anlatıyor:
“Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Dünyanın tek günlük ömrü bile kalmış olsa Allah o günü uzatıp, benden bir kimseyi o günde gönderecek."
Kıyamete yakın toplumsal bozuklukların artması sonucu adalet, mal, can, ırz emniyeti, hürriyet gibi ideal şartlar kaybolacaktır ve dinsizlik siyasi hâkimiyet kuracaktır. Zulüm, haksızlık, adaletsizlik, dinsizlik ve sefahet hâkim olacaktır. İşte böyle bir zamanda Allah ilahî rahmetiyle Mehdi’yi yeryüzüne gönderecektir ve Mehdi yeryüzünde sünnet-i seniyyeyi yayarak zafer kazanacaktır.
Mehdi’nin Hz. Peygamber’in (asm) neslinden olacağını bildiren hadisler
• Ümmü Seleme (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki:
"Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır."
• Hz. Ali (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki:
“Mehdi bizden ehl-i Beyt’imizdendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder, hizmetini yapacak hale getirir. Doğruyu ilham eder ve muvaffak kılar).”
Mehdi’nin Üç Büyük Vazifesi
• Fen ve felsefenin etkisiyle ortaya çıkan materyalizmin dünyadaki hakimiyetini susturmak
• Hilafet-i Muhammediye (asm) ünvanıyla Şeair-i İslamiyeye hayat vermek
• Kuran hükümlerini ve Sünnet-i Seniyyeyi dünya üzerinde yaymaktır.
Yeryüzünün belli bir bölgesinde, belli bir tarihinde, Mehdi olarak belli bir şahıs beklemek doğru değildir. Her devirde farklı bölgelerde bu manayı taşıyan şahıslar bulunabilir.
İnsanlık, kahredici, zalimane idareler, istilalar, sürgünler karşısında her devirde bir ümide muhtaçtır. İnsanlık; bu sayede kötü şartlara tahammül edebilir. Ve insani duyguların canlı kalabilmesi için bu ümit gereklidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz’in (asm) ümmetine mehdi müjdelenmiştir.
Mehdi ve Deccal
İslam’da Mehdi inancı Deccal inancıyla beraber zikredilir.
Deccal; zulüm, adaletsizlik, dinsizlik gibi kötü şartların toplumsal taşkınlıkların sembolüdür. Toplumda pek çok maddi-manevi tahriplere ızdıraplara sebep olacaktır. 
Mehdi ise; onun tahribini tamir edecek, zulmü kaldıracak, adaleti getirecek dinsizlik sefahet yerine hakiki İslamı yayacaktır.
Deccal büyük bir şahs-ı manevinin başında olacak, Mehdi de yine büyük bir şahs-ı manevinin başında Deccal’e karşı savaşacaktır.

*Geçen tüm hadis-i şerifler Kütüb-ü Sitte’den alınmıştır.

Mehdi, Deccal ve Hz. İsa'yı (as) herkes tanıyabilecek mi?
Ahir zaman eşhasını herkesin kesin bir şekilde bilmesi mevzu bahis değildir. O şahsiyetlerin yakınları manevi mertebesi yüksek hal sahipleri bilse de başkası bilemez.Aksi durum imtihan sırrına aykırı olur.
“Hz. İsa geldiği vakit herkesin onun İsa olduğunu bilmesi gerekmez. Onun yakınları ve ileri gelen kişiler imanın nuru ile onu tanırlar. Yoksa herkes açıkça onu tanımayacaktır.” (Mektubat) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mehdi hakkında malumat verir misiniz?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com