" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Neden birden fazla din vardır?

Birden fazla dine neden ihtiyaç duyulmuş?

Cevap:

Temelde bütün peygamberler Allah’a ve ahirete iman gibi esaslarda birdirler. Hepsi namaz kılmak oruç tutmak gibi kulluğun esası olan ibadetleri yapmışlar ve hepsi güzel ahlak sergilemişlerdir. Ümmetlerine de güzel ahlakı tavsiye etmişlerdir. Getirmiş oldukları hükümlerdeki farklılık ise; sadece detaylar ve usûl farklılıklarıdır.
Peygamberlerdeki teferruat sayılan bu detay ve usul farklılıkları ise insanlık açısından gereklidir. Çünkü peygamberler insanlığın maddi ve manevi yükselişi için görev yapan öğretmenler hükmündedirler. Eğitimde belirli bir seviyeyi yakalamak ise ancak derece derece ilerlemekle mümkün olabilir. İlkokuldaki bir öğrenciye verilen ders ile lise ya da üniversitedeki öğrencinin dersi elbette bir olamaz. Aynen bunun gibi Allah da her peygamberine insanlığın seviyesine uygun birer şeriat metodu vermiştir.
Hem mevsimlerin değişmesiyle çok şeyler değişikliğe uğrar ve ihtiyaçlar farklılaşır. Mesela kışın giyilen kalın elbise yazın giyilmediği gibi kış ve yaz mevsimlerinde insanın ihtiyacına göre ayrı ayrı meyveler yetişir. Aynen bunun gibi kalp ve ruhların gıdası olan dinlerin hükümlerindeki teferruatlar zamana ve ihtiyaca göre değişikliğe uğramıştır. Böylece şeraitlerin değişmesiyle insanlık derece derece ilerlemiş ve tek bir peygamberden yani Hz. Muhammed’den (asm) ders alacak bir medeniyet seviyesine getirilmiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Neden birden fazla din vardır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com