" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Nefis nedir?

Nefis ne demektir?

Cevap:

Nefis
Lügatte nefis; can, kişi, kendi, öz varlık; bir şeyin zatı olan, kendisi; şehvet ve gadabın mebdei (kaynağı) olan kuvve-i nefsanîye; fıtrî meyil, bedenin hissî istekleri olarak geçmektedir.

Nefis, insanın en şiddetli düşmanıdır

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:
“Senin en şiddetli düşmanın, iki yanının (kaburgalarının) arasında bulunan nefsindir.” (Beyhaki)
Nefisten, insanoğlundaki şehvet ve öfke kuvvetlerini toplayan manası murat edilir. Tasavvuf ehli, nefis için çoğu zaman bu manayı kullanmışlardır. Çünkü ehl-i tasavvuf nefisten, insanoğlunun çirkin sıfatlarını toplayan asıl ve esası kastetmişlerdir. Bundan dolayı “Nefisle mücahede etmek ve nefsi kırmak muhakkak lazımdır” demişlerdir. (İhya-i Ulûm’id- Din)

Nefis, duyguların ve kabiliyetlerin yerleştiği bir zemindir

Bedenin manevi âlemde ki geniş bir bölümünü nefis oluşturmaktadır. Duygular, hisler nefse takılmıştır. Nefis; akıl, öfke, görme duyusu gibi kuvvelerin zemini olmuştur.

Nefis, ruhun bedende tutunma sebebidir

Nefis insanın yaşaması, hayatını sürdürebilmesi, yemesi, içmesi, çoğalıp üremesi ve nihayetinde Yaratanını bilmesi için yaratılmıştır. Ruhun bu vazifeleri yerine getirebilmesi için bir zemin gereklidir. Nefis, bu kanuna insan bedeninde manevî bir mekân teşkil etmektedir. Nefis olmadan ruh bedende tutunamaz. Yani nefis ruhun bedende devamlılığını sağlayarak bütün bu faaliyetlerin yapılmasına vesile olur.

Nefis, insanın hayvanî tarafının adıdır

Nefis; insanın yemek, içmek, çoğalmak (tenasül, neslin devamı), uyumak gibi hayvani istek ve arzularını yerine getirilmesi için yaratılmıştır. Yani nefis bu yönüyle insanın fıtri vazifelerinin yerine getirilmesine vesile olur.

Nefis, şerrin kaynağı, kötülüğün temelidir

Günahlar ve yasaklar her zaman cazip olduğundan, nefse de helalleri yapıp, haramdan kaçmak her zaman zor gelmiştir. Bunun için nefis; kalp ve aklı ikna ettiğinde, netice vahim oluyor ve şer ve kötülük sudur ediyor. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Nefis nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com