" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberler ve evliyalar gaybı biliyorlar mı?

Peygamberler ve evliyalar gaybı nasıl biliyorlar? Gaybtan haber vermek için zamanda yolculuk mu yapıyorlar?

Cevap:

Peygamberler ve evliyalar Allah (cc) bildirirse gaybı bilebilirler
Peygamberlerin ve evliyaların gayptan bazı haberler vermelerinin tek sebebi Allah’ın (cc) bildirmesidir. Gaybtan haber verebilmek için zamanla yolculuk yapmaları gerekmez. Allah (cc) bildirirse bilirler.
Allah’ın (cc) nihayetsiz şefkat ve merhameti gaybın gizli kalmasını gerektirmiştir. Gaybı Allah’tan (cc) başkası bilemez. Ancak Allah (cc) dilerse peygamberleri veya veli kulları bilebilir. Peygamberlerin gayba dair mucizeleri ve bazı veli zatların gayba dair kerametleri Allah’ın (cc) bildirmesiyle ve izin vermesi ile olmuştur.
Bu meseleyi Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde şöyle açıklamıştır:
“Resul-i Ekrem (asm), "La Yağlemul Gaybe İllalah" sırrınca, kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirirdi. Cenab-ı Hak hem Hakîmdir, hem Rahîmdir. Hikmet ve rahmeti ise, umur-u gaybiyeden çoğunun setrini iktiza ediyor, müphem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur; vukuundan evvel onları bilmek elimdir. İşte bu sır içindir ki, ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perde-i gaybda kalmış.”
“İlm-i gayb Allah'a mahsustur. Hiçbir veli tasarrufat yapamaz ve gaybı bilemez. Hatta Peygamber de bilmez…
Evet, herkes bizzat gaybı bilmez. Fakat i'lâm ve ilham-ı İlâhi ile bilinebilir ki, bütün mucizat ve keramat ona dayanır.” (14. Şuâ) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberler ve evliyalar gaybı biliyorlar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com