" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Higgs bozonu (Tanrı parçacığı) esir maddesi mi?

Higgs bozonu (Tanrı parçacığı) denilen madde esir maddesi midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

CERN’de yapılan deney kâinatta var olan kuvvetlerin aslında tek bir kuvvet olduğunu göstermeyi hedefleyen, bazı bilim adamlarının esir demeyip, fakat esir anlamına yakın gördüğü parçacıkların, Higgs parçacıklarının tespitine yönelik bir deneydir. Bu deney çekirdeğin zerreleri olan proton/nötronları oluşturan ‘kuark’ denen parçacıklara ve onların derinliklerine nüfuz etmek için yapılmaktadır.  Standart Modele göre* parçacıklarla etkileşime girerek onlara kütle kazandıran Higgs bozonlarıdır; bunlar maddenin en küçük birimini veren parçacıktır (bazıları esir diyor).
*Standart model: Gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel kuvveti açıklayan kuram. 3 temel kuvvet: Elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet (elektro-zayıf kuvvet) ve güçlü nükleer kuvvettir.
Madde-i esir nedir?
Esir ile ilgili yapılan tanımlar şunlardır:
 -Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan lâtif madde; uzayda elektrik, ışık ve sıcaklığın yayılmasına vasıtalık eden madde.
-Görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen latif, rakik, elastik seyyal cisim.
-Atomlar arasındaki boşluğu ve bütün evreni dolduran ağırlığı olmayan ısı ve ışığı ileten töz, cevher.
"Arşı ise (daha önce) su üstünde idi" (Hud, 7)
Bediüzzaman Hazretleri İşarat’ül İcaz eserinde bu ayeti tefsir ederken Güneş sistemi ve arzın esir maddesinden yoğrulmuş hamur hükmünde olduğunu söyler. Esir maddesi akıcı yani adeta su gibi varlıkların aralarına nüfuz eden bir maddedir. Esir maddesi Allah'ın ilk icatlarına merkez olmuştur.  Yani Allah esir maddesi ile varlık alemlerini ve çok sanatları icat etmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır da  “Arş su üzerindeyken…” ayetinin tefsirinin bir manasını, “Bunlar arşın her şeyi kaplayan bir cisim olması anlamıyla ilgilidir” şeklinde ifade eder. Bu yorumda da esir ve esirin özelliklerine dolaylı yoldan bir açıklama dikkati çekmektedir.
Esir maddesinin varlığı ve mahiyetiyle ilgili bilgiyi Yasin sûresi otuz altıncı ayetten elde ediyoruz. Bu ayette geçen “Hepsi bir felekte (yörüngede) yüzüp gitmektedir,” ifadesi, güneş, ay ve dünyayla beraber milyarlarca gökcisminin uzayda belli bir yörüngede yüzüp gittiklerini anlatıyor. Buradaki “yüzme” kelimesini, yüzmenin bir boşlukta değil ancak bir madde içinde olabileceğini düşünürsek, ayette uzayın bir denize benzetildiğini görürüz.
“Sonra göğe yöneldi. Onları yedi sema olarak tanzim etti.” (Bakara 29)
“Gök derlenip toplanmış bir dalgadır”(Tirmizi,tefsir 59,Müsned 2:370)
Cenab-ı Hakk semavatı yedi tabaka yaratmıştır. Gökyüzünü de bir denize benzetmiş, yıldızları da balık gibi o sema denizlerinde yüzdürmektedir. Ayetten ve hadisten anlaşıldığına göre demek sema bir boşluk değil, gezegenlerin hareketine müsait bir madde ile doludur.
Bu ayeti Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklamaktadır: Nasıl ki buhar su buz aynı maddeden (hidrojen ve oksijenden) meydana gelmektedir. Esir maddesi de bir ham madde gibidir ve bu ham maddeden birinci tabaka arz olmak üzere yedi sema tabakası meydana gelmiştir.
Esir (Aether)
1. Cabir bin Hayyan 1200 sene önce maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileceğini söyleyerek esir maddesine işaret etmiştir.
2. Esir maddesinin varlığı İslam alimlerinden eski yunan felsefecilerine ve bilim adamlarına kadar kabul görmektedir.
3. Varlık alemlerinde yani kainatta esir maddesinin bulunmadığı hiç bir yer yoktur. Çünkü hiç bir bağlantı olmadan boşluktaki iki uzak cismin arasında genel çekim, elektrik ve manyetizma gibi kuvvetler oluşamaz.
4. Maddeyi oluşturan dört unsurun özü yine esir maddesidir. Madde haricindeki diğer ruhani alemler de esir maddesinden oluşmuştur.
5. İzafiyet teorisi esir maddesini kabul eder. Çünkü zamanın eğilip bükülebilen, genişleyip büzülebilen bir yapısı olduğunu gösteren bu teori uzay boşluğunun da bir yokluk olmayıp bir tür nesne olduğunu ortaya koymuştur. Yani zamanın farklı boyutlarının bulunduğu uzay, esir maddesi ile dolu bir nesnedir.
6. Materyalist felsefe esir maddesini masdar ve fail olarak kabul ederken Bediüzzaman Hazretleri Esir maddesi için "En nazenin bir hulle-i icad, bir maiye-i masnuat, bir mezraat-ı hububat.." demiştir. Yani esir fail ve masdar değildir. Allah esir maddesini yaratmış ve ona hareket emrini vermiş böylece sanat harikası olan varlık alemleri Allah'ın ilmi, iradesi ve kudreti ile ortaya çıkmıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Higgs bozonu (Tanrı parçacığı) esir maddesi mi?


 

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com