" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ticaretteki kâr oranı ne kadardır?

Dinimizde kâr oranı belirlenmiş midir? Ticaretteki kâr oranı ne kadardır?

Cevap:

Dinimiz, kâr oranı belirlememiştir

Ebû Hanîfe ve İmam Şâfiî temelde narh (kâr oranı) koymanın meşrû olmadığı görüşündedir. Bu esasın dayandığı illet şöyle açıklanabilir. Narh; ticaret yapanları hacr altına almak (kısıtlamak) demektir. Devlet hem tüketicilerin, hem de esnaf ve tüccarın maslahatını gözetmek ve dengelemekle yükümlüdür. Fiyatları narh yoluyla ucuzlatarak tüketicilerin yararını gözetmek, pahalılık oluşturarak satıcıların maslahatını gözetmekten farksızdır. Mal sahibini razı olmadığı bir fiyatla satışa zorlamak, alış-verişte karşılıklı rızayı şart koşan ayete zıt düşer. Çoğunluk fakihler bu görüştedir. Ancak, İmam Mâlik'ten narh koymayı caiz saydığı görüşü nakledilmiştir. (eş-Şevkânî, eş-Şurbacî, et-Tes'îr)
İmam Mâlik, malını pek az kimsenin alabileceği yüksek fiyatla satana; "Ya herkesin alabileceği bir fiyatla sat, ya da pazar yerinden çık git" denilebileceğini söyleyerek narha cevaz vermiştir. (İbn Kudâme, el-Muğnî, el-Bocî)
Ebu Said (ra) anlatıyor:
“Resûlullah (asm) zamanında fiyatlar artmıştı. Halk müracaat ederek: “Ey Allah’ın Resûlü fiyatları siz düzenleseniz!” dedi. Aleyhissaletüvesselam şu cevabı verdi: “Ben, sizden kimsenin kendisine yaptığım bir zulmü talep etmez olduğu halde aranızdan ayrılmayı diliyorum.”
Böylece Resulullah, piyasada fiyatlara müdahaleyi “zulüm yapmak” olarak tavsif etmiş bulunmaktadır. Piyasa, fiyatları kendi kendine ayarlamalıdır. (Kütüb-i Sitte)
“Dinimizde kâr haddi (kar oranı) yoktur. Fakat ihtikâr (bir şeyi kıymetlensin diye saklamak) ve fahiş (çok yüksek) fiyat yasaktır.
Esnafın fiyatları fahiş olarak (mal oluş fiyatının iki misline) arttırdığı zaman, belediyenin ilgililerle birlikte uygun bir narh (kâr haddi) koyması caiz olur.” (Redd’ül Muhtar) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ticaretteki kâr oranı ne kadardır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com