" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yeni doğan bebeğin ağzına tatlı sürmenin hikmeti nedir?

Doğan çocuğun ağzına tatlı sürmekteki maksat nedir? Efendimiz (asm) bu amel ile neyi sağlamıştır? Çocuğa yararı nedir? Biz eğer tatlı sürersek çocuğun sonrasında hep bu tadı arayabileceğini sütü emmeyi kabul etmemesinden çekiniyoruz. Şüphelerimiz var. Allah rızası için bilgisi olan bilgilendirsin.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Yeni doğan bebeğin ağzına hurma sürmek bilittifak sünnettir
Yeni doğan bir çocuğa tatlı bir şey çiğneyerek yalatmak, bilittifak sünnettir. Bunu salihlerden bir kimsenin yapması menduptur.
Tahniki (çocuğun damağına tatlı çalma işini) kuru hurma ile yapmak müstehabtır. Gerçi kuru üzüm ve şeker gibi her nevi tatlı ile tahnik yap¬mak caiz ise de efdal olan kuru hurmadır. (Sünen-i Ebu Davud, Edeb)
Hazret-i Âişe (ra) der ki:
“Yeni doğan çocuklar Resulullah'a (asm) getirilirdi. O da bunlara mübarek olmaları için duâ eder ve ağzında yumuşattığı hurmanın suyunu çocuğun ağzına sıkardı.”
Yine Hazret-i Aişe (ra) anlatıyor:
"Resûlullah (asm) Zübeyr'in evinde bir kandil görmüştü:
"Ey Aişe dedi. Ben Esmâ'yı doğum yapmış zannediyorum. Sakın çocuğa isim koymayın, ben isim koyacağım!"
Sonra ona Abdullah ismini koydu ve elindeki bir hurma ile de tahnik yaptı." Tirmizi, Menakıb, (3826)
Ebu Râfi (ra) anlatıyor: "Hz. Fatıma (ra) oğlu Hasan’ı (ra) doğurduğu zaman, Resûlullah’ı (asm) kulağına ezan okurken gördüm."
Rezîn şu ziyadeyi kaydeder: "Kulağına İhlas sûresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu." Ebu Dâvud, Edeb 116, (5105); Tirmizî, Edâhî 17, (1514)
Yine Peygamberimiz (asm) Enes'in annesinden çocuk doğduğunda ağzına süt koymadan kendisine haber vermesini istemiştir. Enes doğar doğmaz Efendimiz'in (asm) yanına getirilmiş, Peygamberimiz de (asm) bebeğin ağzının içini iyi cins bir hurma ile ovarak tahnik yapmıştır.
Bu sünnet faydalarından biri çocuğun çene kaslarının kuvvetlenmesini ve annesinin göğsünü daha iyi tutabilmesini sağlamasıdır
Hz. Âişe’den (ra) demiştir ki:
"(Yeni doğan) çocuklar Rasûlullah’a (asm) getirilirdi. (Hz. Peygamber de) onlara bereketle dua ederdi."
Ebu Davud dedi ki: Bu hadisi bana rivayet eden diğer şeyhim Yusuf (İbn Musa bu rivayette):
"Ve onlara tahnikte bulunurdu." (cümlesini de) ekledi. (Müslim, 101; Ahmed b. Hanbel. VI, 212, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/377)
 Açıklama:
Tahnîk: Hurma ve benzeri bir şeyi ağızda çiğnedikten  sonra çocuğun damağını onunla ovmak demektir. İbn Hacer tahnikin çocuğu yemeye alıştırıp takviye etmek için yapıldığını, tahnikte en uygun olan gıdanın kuru hurma olduğunu, yokluğu halinde taze hurma veya tatlı birşey tatlılar arasında evleviyetle anbali, bunlar da yoksa ateş değmemiş birşey olması gerektiğini kaydeder.
Mevzumuzu teşkil eden bu hadis-i şerif, yeni doğan bir çocuğun, ağzına konacak ilk gıdaya çok önem verip bu işle Hz. Peygamberin bizzat ilgilendiğini ifade etmektedir. Hz. Ali'nin rivayet ettiği diğer bir hadis-i şe¬rifte de "Hz. Peygamberin torunu Hz. Hasan doğduğu zaman, onun ağzına Hz. Ali'nin tesbit edemediği bir şey koyduğunu bu sebeple de Hz. Hasan'ın Hz. Hüseyn'e nazaran daha bilgili olduğu ifade edilmektedir. (Heybemi. Mecmeuzzevaid, IX, 175; el-Mülteki. Kenzu'l-Ummal, XVI, 284.)
İslam terbiyecileri bu sünneti çocuğu bir âlime götürerek tahnik ettirmek suretiyle ibka ettirmişlerdir. (İbrahim Canan, Hz. Peygamberin Sünnetinde Terbiye, 81)
Bu sünnetteki hikmet çocuğun ağız kaslarını, çene nahiyyelerini harekete geçirip kuvvetlendirmek ve böylece anasının göğsünü daha çabuk tutmasını sağlamaktır. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/377-378)
Tahnik sünnetinin bir diğer faydası ruhu olumlu etkilemesidir
Ayrıca bu sünnetin ruh üzerinde bir takım olumlu tesirleri düşünebilir. Bu bakımdan belirtilen sünneti, takva ve salah ile bilinen, tanınan bir kişinin yerine getirmesi, böylece çocuğun mübarek ve takva ile mevsuf bir kişilik kazanması bakımından daha uygun olur. (Abdullah Nasırı Ulvân, İslamda Aile Eğitimi, (Çeviren: C. Yıldırım), I, 85.)
Tahnik sünnetinin çocuğa olan faydalarını izah ettik. Yeni doğan çocuğa tatlı yedirilmesiyle anne sütünden kesilmesi pek rastlanan bir durum değildir. Zaten tahnik sünneti böyle bir duruma sebebiyet verseydi Peygamber Efendimiz’in tavsiyelerinden olmazdı.
Ancak bebeğin emmemesi erken doğum yahut rahimde tam gelişemediğinden kaynaklanabilir.
Her işte en güzel ve en itidalli yolu ümmetine gösteren Peygamber Efendimiz (asm) yeni doğan çocuğa yapılması gerekenlerde de en hikmetli, hakikatli ve faydalı nasıl olacaksa o tarzda yapılmasını emretmiştir. Elbette O’nun (asm) yaptığı ve yapılmasını emrettiği her işte çok hikmetler vardır.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yeni doğan bebeğin ağzına tatlı sürmenin hikmeti nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com