" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yeni müslüman olmuş birinin ismini değiştirmesi şart mıdır?

Benim ilgilendiğim müslüman olmasına vesile olduğum biri var. Onu bir cemaate yönlendirdim. Namaz boy abdesti sureler herşeyi ögrendi. Fakat henuz ismi degişmedi. Adı Sandra? Eğer değismesi gerekiyorsa ismi nasil bir yaklaşım sergilemeliyim?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Rasulullah şöyle buyurmuştur:
Ebu'd-Derdâ (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdu ki: "Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın." Ebu Dâvud, Edeb: 69
İsimler, insan üzerinde te'sir ve telkin gücüne sahiptir. Bu sebeple isimlerin güzel olmasına dikkat edilmelidir. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) de isim üzerinde ısrarla durmuştur. Sadece insanlardaki cahiliye devrinden kalma kötü isimleri değil, hayvan, eşya ve mekânlarla ilgili kötü isimleri de değiştirmiştir.
İsmin telkin gücünü kavramak için, bir peygamber ismi taşıyarak adı zikredildikçe o peygamberi anmak yeterlidir.
İsimler ümmet ve millet içerisinde birliği sağlayan hususlardan biridir. Bu sebeple bilinen, beğenilen, tarihten intikal eden müşterek isimlerin korunması gerekir.
Yukarıdaki hadiste, kıyamet günü isimlerimizle çağrılacağımız sebebi gösterilerek isimlerimizin güzel olması taleb edilmiştir.
Hz. Aişe (ra) "Resûlullah (asm) çirkin isimleri değiştirirdi" buyurmuştur. (Tirmizî, Edeb: 66, (2841))
Hz. Aişe (ra) burada Resûlullah'ın  (asm) çirkin (kabih) isimleri değiştirme prensibini belirtiyor. Arkadan gelecek rivayetlerde, değiştirilen isimlerden örnekler görülecektir.
Çirkin diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı kabîh'tir. Bu hasen'in zıddıdır. Hasen ise güzel demektir. Resûlullah'ın  (asm) değiştirdiği isimlerin cümlesini "çirkin" kabul ederek tedkîk edecek olursak, hepsinin aynı çeşitten "çirkinlik"i taşımadığını görürüz.
Mesela hadislerde Berre isminin değiştirildiğini biliyoruz. Berre, Birr kökünden müştaktır (türemiştir); iyi insan, kusursuz kimse gibi mânalara gelir. Bu ismi taşıyanın zihnine, kendini beğenme gibi bir mâna verebilir. Nitekim bizzat hadisten öğreniyoruz ki Berre hakkında "O, kendini temize çıkarıyor" diye dedikodu yapılmıştır. Hz. Peygamber'in  (asm) kulağına bu söz gelince ismi Zeyneb'e çevirmiştir. Şu halde bundaki "çirkinlik" mânanın çirkinliğinden gelmiyor. "Kendinizi temize çıkarmayın, kimin muttaki (temiz) olduğunu O (Allah) çok iyi bilir" (Necm: 53/32) âyetine muhâlefetten ileri geliyor. Şu halde İslâm âdabına uymayan, kişiye gurur, kibir, aldanma telkin edecek isimler "çirkin"dir.
İbnu Ömer (ra) diyor ki: Hz. Peygamber (asm) Âsiye (isyankâr, itaatsiz kadın) ismini değiştirip Cemîle (güzel kadın) yaptı. (Müslim, Edeb: 14, (2139); Tirmizî, Edeb: 66, (2840); Ebu Dâvud, Edeb: 70, (4952)
Hz. Peygamber (asm) birçok kimsenin ismini kötü olduğu için değiştirmiştir. Güzel isimle ilgili olarak sünnette gelen ısrardan mülhem olarak, birçok âlimler ismin müsemmâya tesir edeceğini ileri sürmüşlerdir.
Sonuç olarak; sonradan Müslüman olmuş bir kimsenin isminin, güzel bir mânâsı varsa, İslâm inancına ve hükümlerine zıt değilse, dinin yasakladığı bir anlam taşımıyor ise değiştirilmesi gerekmez. Fakat İslami akideye uygun olmayan bir ismin değiştirilmesi sünnettir. Yerine Allah'a kulluk ifâde eden, İslâmî gayelere ve insan haysiyetine uygun, çevremizdeki insanların genellikle hoşlanacakları, kulağa hoş gelen, İslâm büyüklerinden hâtıra kalan mânâsı güzel olan isimlerden herhangi biri konulabilir. Bu durum İslama giren kişiye yukarıdaki hadisler ışığında ismin insan üzerindeki tesirinden bahsedilerek güzel bir dille anlatılabilir.
İslam’a uygun kız isimlerinden bazıları:
Ayşe: Dirilik, hayat, yaşama. Peygamber Efendimiz’in (asm) mübarek zevcelerinden olan Aişe validemizin ismi.
Fatma: Aslı Arapçada “Fatıma” dır. Kendisi ve nesli chennemden uzak kılınmış hanım.  Peygamberimiz’in (asm) en küçük kızının ismidir.
Şeyma: 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber'in süt kardeşi.
Hatice: Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin.
Zeyneb: Değerli taşlar, mücevherler. Zeyneb binti Cahş: Peygamberimiz 'in (asm) hanımlarından.
Rukiye: Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimiz’in (asm) kızlarından birinin adıdır.
Meryem: İbadete düşkün, hizmet eden. Dört büyük cennet hanımından, iffet ve hayasıyla meşhur, Hz. İsâ’nın (as) annesi olan vâlidemiz.
Sevde: Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü'minlerin annelerinden birisi Hz. Sevde.
Hafsa: Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin.
Sümeyye: İslam'ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir'in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerden.
Gülsüm: Hz. Peygamber'in (asm) kızlarından birinin adı.
Erva: 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
Afra: 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.
Esma: 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. - Esmaü'l-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri. - Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır.
Leman: Parıltı, parlama
Ebrar: Özü sözü, içi dışı doğru ve hayır üzere olan kimseler.
Mehlika: Ay yüzlü güzel.
Nurefşan: Nur saçan. Aydınlatan.
Betül: Erkeklerden çekinen, erkeklere yaklaşmayan nâmuslu, iffetli hanım. Hz. Meryem ve Hz. Fatıma’nın sıfatı. 
Zehra: Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Muhammed'in (asm) kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yeni müslüman olmuş birinin ismini değiştirmesi şart mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com