" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Namazın tarihçesi nedir?

Peygamber Efendimiz’in (asm) peygamberliği döneminde namazın gelişimi nasıldır?

Cevap:

Resulullah'ın (asm) hayatında risalet görevi başlar başlamaz namaz da emredildi. Çünkü namaz bir Müslümanın başarılı olmasını sağlayan en önemli ibadetlerdendi.
Müşrikler Müslümanların namaz kılmalarına karşı tepkiliydiler:
• Namaz kılmalarını engellemeye çalıştılar,
• Üstlerine pislik attılar,
• Alay ederek kahkaha ile güldüler,
• Namaz kılanlara saldırdılar,
• Kavga çıkarttılar. (Müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk kavga namaz sebebiyle çıkmıştı ve burada İslam için ilk kan yeryüzüne dökülmüştü. (Bk. Alak 9-10; İbn İshak, Siret, 128-129; İbn-i Kesir Tefsir)
Allah'ın (cc) yeryüzündeki en büyük sembolleri dört tanedir:
1- Kur'ân (Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kitap/mektup),
2- Resulullah (asm) (Allah'ın yeryüzüne gönderdiği elçisi),
3- Kâbe (Yeryüzünde Allah'a ibadet edilen ilk mabed),
4- Namaz (İnsanın mükemmel ibadeti). (Dehlevî, Şah Veliyyullah Bin Abdurrahim, Huccetullah El-Bâliğa)
Resulullah (asm) döneminde namazın vakitlerinde ve sayısında değişikliklerle ilgili üç ana dönem bulunmaktadır:
1- Önce sabah ve akşam ikişer rekat namaz emredildi. (Mümin, 55)
2- Sonra hicrete yakın bir zamanda, miraçta beş vakit namaz emredildi, ancak akşam hariç yine ikişer rekattı. (Buhari)
3- Hicretten sonra da namazlar sabah ve akşam hariç dört rekata çıkartıldı, yolculukta ise miraçtaki şekil geçerli oldu.
(Müsned, Tahirul Mevlevî, Müslümanlıkla İbadet Tarihi)
Resulullah (asm) farzlardaki bu artırımı izzet ve celal sahibi Allah'ın (cc) emri ile yapmıştı. (Bennâ, Bulûğu 'l-emânî, İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Namazın tarihçesi nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com