" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teheccüt (gece) namazı kaç rekâttır?

Peygamber Efendimiz (asm) teheccüt namazını kaç rekât kılardı?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm), teheccüt namazına iki rekâtla başlamayı öğütlemiştir

Ebû Hureyre (ra) dedi ki: Resûlullah (asm) şöyle buyurdu:

"Biriniz, gecenin bir kısmında (namaza) kalktığı zaman (önce) hafif (kısa) iki rekât namaz kılsın." (Ebu Dâvud)

Peygamber Efendimiz (asm) yedi, dokuz, on bir rekât teheccüt namazı kılmıştır

“Mesrûk (ra) şöyle demiştir:
Ben Âişe’ye (ra) Rasulullah'ın (asm) geceleyin kıldığı namazını sordum. Âişe (ra):
"Sabah namazının iki rekât sünnetinden başka (gâh) yedi, (gâh) dokuz, (gâh) onbir rekâttır." dedi.
(Buhârî)
“Âişe (ra) şöyle demiştir: Peygamber (asm) gecenin bir kısmında on üç rekât namaz kılardı. Vitr namazı ile sabah namazının iki rekât sünneti de bu sayıdandır.” (Buhârî)
“İbn Abbâs (ra): "Peygamber'in (asm) namazı on üç rekât idi." demiştir. İbn Abbâs (bu namaz ile) gece namazını kasdediyor.” (Buhârî) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Teheccüt (gece) namazı kaç rekâttır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com