" Namaz " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teheccüt (gece) namazını nasıl kılmak gerekir?

Peygamber Efendimiz'in (asm) teheccüt (gece) namazının nasıl kılınacağı hakkında tavsiyeleri nelerdir?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm), teheccüt namazını gecenin sonunda kılardı

El-Esved (ra)

"Ben Âişe'ye: Peygamber'in gece namazı nasıldı?" diye sordum. Âişe (ra) şöyle cevap verdi:
“Resulullah (asm) gecenin evvelinde uyurdu. Gecenin sonunda da kalkar, namaz kılardı. (Namazdan) sonra da yatağına dönerdi. Müezzin ezan okumaya başlayınca sıçrayıp kalkardı. Eğer kendisine bir ihtiyaç olmuşsa yıkanır, (yıkanmaya ihtiyaç) yoksa abdest alır ve (mescide) çıkardı.”
(Buhârî)
Peygamber Efendimiz (asm) gece namazını ikişer ikişer kılmayı tavsiye etmiştir
Salim ibn Abdullah, babası Abdullah ibn Unıer'in şöyle dediğini haber verdi:
Bir kimse: “Yâ Resulallah, gece namazı nasıldır?” diye sordu. Resulullah(asm):
İkişer ikişerdir. Sabah vaktinin gireceğinden korktuğun zaman, bir tek rekâtla vitir namazı kıl" buyurdu.”
(Buhârî)
Peygamber Efendimiz (asm) bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi

Hz. Âişe validemiz, "Resulullah'a(asm) namazın en sevimlisi az da olsa devam edileni idi. Resulullah (asm) bir namazı kılmaya başladığı zaman ona devam ederdi" demiştir. (Buhârî)


Bir kimse devamlı olarak kıldığı teheccüt namazını özürsüz yere terk etmemelidir

Hz. Âişe validemizin şöyle dediği rivâyet edilmiştir:
"Gece namazını terk etme.ÇünküResulullah (asm) onu terketmezdi. Hasta ve yorgun olduğu zaman oturarak kılardı."
(Ebu Dâvud)

Gecenin sonuna yaklaşıldığında teheccüt namazı kılınıp, dua edilebilir

Ebû Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:
"Azîz ve celîl olan Rabbiniz her gece, gecenin son üçte biri kaldığında en aşağı semaya nüzul edip:
"Bana dua eden yok mu, duasını kabul edeyim? Benden isteyen bir kimse yok mu, ona (istediğini) vereyim? Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim.." der." (Ebu Dâvud)
Peygamberimiz(asm) zamanında, bir adam vardı, herkes yatağa girince uykuya dalınca kalkar, namaz kılıp Kur'ân-ı Kerim okur ve “Ey cehennemin Rabbi, beni cehennemden koru” diye dua ederdi.
Adamın bahsi geçince Peygamberimiz(asm):“O dua ederken bana haber verin.” dedi ve adamın yanına varınca sözlerini duydu. Sabah olunca ona:
“Yâ filân kişi, Allah'tan(cc) cenneti dileseydin ya!» diye buyurdu. Adam Peygamberimize (asm): “Yâ Resulallah! Daha o kadar değilim. Amelim oraya kadar ulaşmaz.” diye cevap verdi.
Bu arada Cebrâil (as) gelerek buyurdu ki; “Filân kişiye bildir. Allah (cc) onu cehennemden azad ettiği gibicennete de koydu.”
Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki:
"Gecenin öyle bir ânı vardır ki, onu yakalayıp da Allah'tan (cc)hayırlı bir şey dileyen Müslüman'a, Allah(cc)nedilerse verir."
(İmâm-ı Gazâlî) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Teheccüt (gece) namazını nasıl kılmak gerekir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com