" Ahlak " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Güzel Ahlak

“Güzel ahlakın en küçük derecesi meşakkatlere göğüs germek, karşılık beklememek, zalime merhamet etmek, onun için af dilemek ve bütün insanlara (veya zalime) karşı şefkatli olmaktır...”

“Allah yaradılışını güzel yapmış. Öyle ise sen de ahlakını güzelleştir.” (Müslim, Nesei, Taberani, Müsned)
Güzel ahlâk, ilim ve edep öğrenmekle, iyi insanlarla arkadaşlık etmekle elde edilen iyi huylardır. İslam dini iyi huylar edinmeyi, kötü huylardan kaçınmayı emretmektedir.
İyi insan, güzel huylara sahip olan kimse demektir. Güzel huy, iyi iş yapmaya sebep olur.
Güzel ahlâk, ruhun alışkanlık haline getirdiği iyi huylara denir.

Alimlere göre güzel ahlak;

“Güzel ahlak, senin Allah'dan başka bir maksadının olmamasıdır.” (Ebu Said El-Harras)
“Güzel ahlak üç haslettedir: haramlardan sakınmak, helali aramak, çoluk çocuğuna kısmadan normal nafakasını vermektir.” (Hz. Ali)
“Güzel ahlak hakkı araştırdıktan sonra halkın eziyetinin tesir etmemesidir.” (Hallac-ı Mansur)
“Güzel ahlakın en küçük derecesi meşakkatlere göğüs germek, karşılık beklememek, zalime merhamet etmek, onun için af dilemek ve bütün insanlara (veya zalime) karşı şefkatli olmaktır.” (Sehl et-Tüsteri)
“Güzel ahlak rızık konusunda kaygılanmamak ve Allah'a güvenmektir. Allah u Teala’nın kuluna kefil olduğuna ve vereceğine inanmak, Allah'a itaat edip kendisiyle Allah arasında ve insanlarla olan münasebetlerinde Allah’a isyan etmemektir.” (İhya-yı Ulumiddin)
“Güzel ahlak hiç kimse ile çekişmemek ve hiçbir kimseyi çekiştirmemektir. Bu da Allah u Tealayı iyi bilmekten ileri gelir.” (Vasiti)
“Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatleri yüklenmektir.” (Kirmani)
“Güzel ahlak, genişlik ve darlıkta halkı razı etmeye çalışmaktır.” (Vasiti)
"Güzel ahlâk, güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir."
"Güzel ahlâk, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmaktır."
"Güzel ahlâk, Allah’tan gelene razı olmaktır. Yani hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, nimetlere şükür, sıkıntılara sabretmektir."
"Güzel ahlâk, haramlardan kaçıp helâli aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile fertleriyle de iyi geçinip onların geçimlerini sağlamaktır."
"Güzel ahlâkın en azı, güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır."
"Güzel ahlâk, yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir."
(Kaynak: İhya-yı Ulumiddin) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Güzel Ahlak

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com