" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kainatın Yaratılmasında Altı Gün Gerekli miydi?

Kainatın altı günde yaratılmasının hikmeti nedir? Bu Allah’ın (cc) kudretine (haşa) bir acz veriyormuş gibi görünmüyor mu?

Pek çok âlime göre, kainatın 6 günde yaratılmasından kastedilen “6 vakit içerisinde tedricen yani aşama aşama yaratılışın devam etmesi”dir.
Allah'ın (cc)kudretini göstermesinde; bir anda (def’aten) yaratma, aşama aşama (tedricen) yaratmaya üstün değildir. Çünkü “tedricen” yaratmada zaten her an ve defalarca “def’aten” yaratma vardır.
Fakat zatenAllah’ın (cc) kudreti için kolay ya da zor kavramları yoktur. Allah'ın (cc)birliği, zaman, mekân ve maddeden bağımsızlığı sırrıyla çiçeği yaratmakla cenneti yaratmak O'nun için aynıdır. Yaratmak için istemesi ve “Ol!” demesi yeterlidir.
Bilindiği gibi kainat esir maddesi denilen zerrelerden oluşmaktadır. En küçük yapıtaşı olan zerre kendinden daha küçük parçalara ayrılamayacağına göre aşama aşama yaratılması söz konusu olamaz. Yani kainatın muhteşem sistemini içinde taşıyan bir zerre, bir anda yaratılır. Ayrıca Allah (cc) birçok zerreyi de "bir anda" ve "aynı anda" yaratabilir ve yaratıyor. YaniAllah (cc) kainatı bir anda yaratma kudretine sahip olduğu gibi aşama aşama yani “tedricen” yaratma kudretine de sahiptir.
Anne rahmine düşen bir çocuk, birden bire yetişkin bir hale gelmemesi ve bir çekirdek toprağa bırakılır bırakılmaz meyvedar bir koca ağaç olmaması bize hiç de tuhaf gelmez. Çünkü Allah (cc) bu şekilde yani aşama aşama yaratmasıyla insanların görerek daha kolay idrak edebilmesini dilemektedir. Allah’ın (cc)kainatı tedricen yaratmasında pek çok hikmetler bulunur:
Kainat bir anda yaratılmış olup hal değiştirme, üreme, mevsimlerin değişmesi gibi oluşumlar olmasaydı dünkü âlem olmaz, su buhara dönüşmez, insandan insan doğmazdı. Yani dünya üzerindeki gelmiş ve gelecek her şey bir anda yaratılacağından; yaratılan hiçbir şey "yaratma" olayına şahitlik edemeyecekti. Böylece kainat adeta kadim yani başlangıcı olmayan bir tabiat zannedilecekti.
Kainat bir anda yaratılmış olup tedricilik olmasaydı, Allah’ın (cc)hâkimiyeti yani kainat üzerindeki idare ve terbiye ediciliği görünmeyecekti. Çünkü kâinat içindeki bütün oluşumlar Allah’ı (cc)bize tanıttıran birer vasıtadır.
Kainat bir anda yaratılmış olup tedricilik olmasaydı, Allah'ın (cc)Müdebbir (idare eden), Mürettib (mertebe mertebe yaratan), Mürebbi (terbiye eden), Hakîm (hikmetle yaratan) gibi isimleri görünemeyecekti.
Allah'ın (cc) iki çeşit yaratması vardır. Biri ibda' yani yoktan bir anda var etme, diğeri ise inşa' yani birkaç şeyi bir araya getirerek yaratmasıdır. Kainat bir anda yaratılmış olup tedricilik olmasaydı “inşa”nın hiçbir delili gözükmeyecekti.
Her kışın arkasından bahar, her geceden sonra gündüzün gelmesi “haşrin” yani yeniden dirilişin apaçık delillerindendir. Kainat bir anda yaratılmış olup tedricilik olmasaydı “ikinci yaratılış” imkânsız zannedilecekti. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kainatın Yaratılmasında Altı Gün Gerekli miydi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com