" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kendi kendine oluşum olamaz mı?

Kâinat neden kendi kendine oluşmuş olmasın?

Kâinatta atomlardan yıldızlara mükemmel bir düzen hükmediyor. Bu mükemmel düzenin gerçekleşmesi için iki şık söz konusu.
Ya; “Her bir varlık mesela bir atom bile insanlardan çok daha üstün zekâ ve dehaya sahip. Böylece kâinattaki her şeyi biliyor, görüyor ve bilinçli bir şekilde bu düzeni oluşturuyorlar.”
Ya da; “Varlıklar akılsız ve şuursuzlar. Öyleyse bu şuursuz fakat harika donanımlı varlıkları büyük bir Zat (cc) ilim ve kudretiyle yaratmış ve onları çok büyük gaye ve maksatlar için mükemmel bir düzenle çalıştırıyor.”
Birinci şıkka göre: Unun, şekerin, yağın aklı vardır ve kendi kendilerine helva olurlar mı diyeceğiz yani?! Kumaşın aklı yoktur, kendisi elbise olamaz. Boyanın, fırçanın, tuvalin aklı yoktur, kendileri tabloyu yapamazlar. Helvaya bir aşçı, elbiseye bir terzi, resme bir ressam gerektiğini bir çocuk aklı bile anlayabilir!
Bir kimya profesörü su unsuruna bakıp “su; oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle oluşur” der. Fakat bu oluşumda Allah'ın (cc)bu kanunu koyan ve suyu yapan olduğunu düşünmezse, hidrojen ve oksijene akıl ve şuur vererek çok komik bir cahillik ortaya koyar. Oysa su, çiçek, elektrik, güneş ve havanın kendi kendine olması helvanın, elbisenin ve bir resmin kendi kendine oluşmasından çok daha imkânsızdır. Çünkü her biri birer mucizedir.
Göz bize maddeyi göstermek içindir. Akıl ise maddenin arkasındaki manayı göstermek için var. Sadece akıl da değil, vicdan gibi Allah'ı (cc)arayan, Allah'ı (cc)arzu eden yüzler hislerimiz var. Farkındaysanız akıl da görünmüyor ve görünmeyen pek çok şey için akıl esas tutuluyor.
Materyalist asrın kazazedeleri bilmelidir ki:
İnsan; ruhuyla, bir kitap; manasıyla değer kazandığı gibi maddenin ruhu da manadır, manayla kıymet kazanır. Maddenin arkasında apaçık görünen mana ise: Allah'ın(cc) manevi şahsiyetidir.
Kâinat âdeta bir fuar. Varlıklar ise harika donanımlarla sunulmuş sanat eserleri. Her biri muhteşem sanatkârları olan Allah'ı(cc) tanıtıyorlar.
Yeryüzü bir fabrika, mühendisi Allah (cc).
Toprak bir laboratuar, kimyageri Allah (cc).
Dünya bir hastane, tabibi Allah (cc).
Dünya bir misafirhane: misafirperver zat, Allah (cc).
Velhasıl: Yeryüzü bir mescit, ma’budu Allah (cc).
Yeryüzündeki cam ve su gibi parlak şeyler ışık saçıyorlar. Işıklarını gökteki güneşten mi alıyorlar dersiniz, yoksa her biri birer güneş midir!?
Var olan her şey bütün ilimlerin sahibi olan Allah'ı (cc), birliğini, isim ve sıfatlarını, sonsuz kudretini ve hikmetini güneşten daha parlak bir şekilde gösteriyor. Aklı sönmemiş vicdanı ölmemiş insanlar da kâinat fuarında Rablerini hayranlıkla izliyor ve O'na(cc) secde ediyorlar. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kendi kendine oluşum olamaz mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com