" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Berat Gecesi'ne Verilen İsimler

Berat gecesinin hususiyetleri ve bu geceye verilen diğer isimler...

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraet'; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berae veya Sakk' adı da verilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)

Berat Gecesi “kısmet ve takdir gecesi”dir

Raşid bin Saad’dan rivayetle:” Şaban’ın 15. Gecesi olan berat gecesinde Allah (cc) ölüm meleğine o sene içinde ruhunu almak istediği bütün canlıları vahiyle bildirir.” (Dînûrî, Camiü’s-Sağir)
"İnsan, bir yandan ağaç diker, evlenir ve evler yaparken öbür yandan adı ölecekler arasına geçmiştir. Azrail (as), kendisine son emir verilerek onun canını almayı beklemektedir.” şeklindeki hadis-i şerife dayanarak, bu geceye verilen bir isim de “Kısmet ve Takdir Gecesi” dir.
Bu gecede, gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi melekler tarafından ayrı ayrı defterlere yazılır ve vazifeli meleklere teslim edilir. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, doğumlar ve ölümler hep bu gecede kaydedilir. Fahreddin er Razi’ye göre bu defterlerin düzenlenmesi bu gecede başlar, Kadir Gecesi'nde tamamlanarak her sahife sahibine teslim edilir.
Şaban ayının on beşinci gecesinde Allah (cc), -gelecek senenin Berat gecesine kadar- bir senelik işleri tedbir, takdir ve tayin eder. O yıl içinde ölecek olanların isimlerini yaşayanlar defterinden, ölüler defterine geçirir. O sene hacca gidecekler yazılır.

Berat Gecesi “kefaret gecesi”dir

"Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesi (Berat gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla, Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, Tirmizî)

Yani bu geceyi ibadet ile geçirmek, günahların giderilmesine sebep olur. Bu yüzden berat gecesinin bir adı da “Kefaret gecesi” dir.

Berat Gecesi “şefaat gecesi”dir

"Resûlullah (asm) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi." (Ebû Davud)
Bu yüzden bu gecenin bir adı da "şefaat gecesi" dir.

Berat Gecesi "mağfiret" gecesidir

“Allah Şaban ayının on beşinci gecesi kullara nazar eder ve Allah’a ortak koşanlar ile bozguncular dışında kalan bütün herkesi affeder.” (Kalplerin Keşfi) şeklindeki bir hadise göre bu gece “ Mağfiret Gecesi” adını almıştır.
Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benî Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhârî, Tergîb ve Terhib, Camiu’l Usûl)

Berat Gecesi; hüküm, kaza, gazap ve rıza gecesidir.
Berat Gecesi; kabul veya reddolma, kavuşma ya da kavuşamamak, saadet ve ya da şekavet gecesidir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Berat Gecesi'ne Verilen İsimler

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com