" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Adım Adım Miraç Mucizesi

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmınıgösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfınımübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah,her türlü noksanlıktan) münezzehtir. Şübhesiz ki Semî‘ (herşeyi işiten), Basîr(hakkıyla gören), ancak O’dur.” (İsrâ, 1)

Miraç Mucizesi: Sema ehline gösterilen en büyük mucize.
Tarih: Hicretten bir buçuk yıl evvel; 620... Recep ayının 27. gecesi
Hüzün yılı: Cenab-ı Hakk, Resulünü Miraç mucizesi ile teselli ediyor.

Mirac’a davet:

Hz. Peygamber (asm) bir gece Kâbe’nin hatim kısmında yatarken Hz. Cebrail (as), yanına gelip kalbini zemzem ile yıkıyor… Hz. Peygamber (asm) işte o an, Mirac’a davet ediliyor.
İlk binek: Beyt’ül Makdis’e kadar “Burak”
Yol arkadaşı: Cibril-i Emin (as)
Mescid-i Aksa: Sirac-ı Münir (asm) tüm peygamberlere imamlık yapıyor.
İkinci binek: Miraç (merdiven)
Hz. Peygamber (asm) Miraç merdivenine biniyor ve Cibril (as) ile dünya göğüne yükseliyor.
Üçüncü binek: Meleklerin kanadı
Yine Hz. Cibril beraberinde Allah Resulü (asm), yedinci kat semaya yükseliyor. Semanın her katında bir ceddiyle görüşüyor.
Birinci kat semada; Âdem (as)
“Hoş geldin safa geldin salih peygamber, salih oğul” diyerek karşılıyor Kâinatın Efendisi’ni (asm)... Sonra;
İkinci kat semada; Hz. Yahya ve Hz. İsa
Üçüncü kat semada; Hz. Yusuf
Dördüncü kat semada; Hz. İdris
Beşinci kat semada; Hz. Harun
Altıncı kat semada; Hz. Musa
Ve yedinci kat semada; Hz. İbrahim karşılamakta Salih oğul, Son Peygamber Hz. Muhammed’i (asm)
Dördüncü binek: Cebrail’in (as) kanadı.
Sidret’ül Münteha: Cebrail (as) şöyle dedi:
"Bu makam dostun dostta kalacağı bir makamdır. Eğer kıl kadar ileri gidersem yanar kül olurum. Bundan sonrasını geçmek sadece sana bahşedilmiştir..." (Keşşafu İstilâhati'l-Fünun)
Son binek: Refref
Kab-ı Kavseyn: Bu makamda yalnızca Alemlerin Rabbi (cc) ve O’nun Habibi (asm)!
Rüyetullah: Allah Resulü imkân ve vücub ortasında... Kab-ı Kavseyn ile işaret olunan makamda... Zât-ı Zü'l-Celâlin cemali ve sohbeti ile müşerref!...
Ve emanetler ile birlikte dönüş:
Cenab-ı Hak (cc) Peygamber Efendimiz’e (asm) şu üç şeyi hediye ederek kullarının arasına gönderiyor;
Elli vakit namaza denk, beş vakit namaz,
Bakara suresinin son ayetleri,
Peygamberimiz’in (asm) ümmetinden olup da, Allah'a şirk koşmayanların affolunacağı müjdesi... Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Adım Adım Miraç Mucizesi

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com