" Mübarek Geceler " 1 yorum

 

 Regâib Gecesi'nin Önemi

Sen Receb-i Şerif’in ilk gecesinden gâfil olma ki, melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir...

Regâib, Arapça bir kelime olup “kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey” manalarını taşır. Bu geceye “Regâib” ismini melekler vermiştir.
Regaib, ihsanlar, ikramlar manasına da gelmektedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Fakat bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetlenmektedir.
Regaip Gecesinde bir rivayete göre; Peygamber Efendimiz (asm), muhterem validelerinin rahmine teşrif etmişlerdir.
Başka bir rivayete göre de, Peygamber Efendimiz (asm), ilk defa, Regâib gecesi, Cenab-ı Hakk’ın Tecelli-i Ef’al’inin (fiillerinin tecellisi) nuruna müstağrak (gark olmak) olmuştur. Hak Teala Hazretleri'ne şükür için on iki rekât namaz kılmıştır.
Cenab-ı Hak, bu gecede, müminlere, ragibetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Bu geceye hürmet edenler Allah’ın affına mazhar olurlar.
Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:
“Sen Receb-i Şerif’in ilk gecesinden gâfil olma ki, melekler o geceye Regaib gecesi demişlerdir. Zira o gece, gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe-i Muazzama ve etrafında toplanırlar.
Onların bu toplanmalarına muttali’ olan Allah-u Teala, onlara hitaben: “Ey meleklerim dilediğinizi benden isteyiniz” buyurur. Onlar; “ Ya Rabbi, dilediğimiz Recep ayında oruç tutanlara mağfiret etmendir” diyerek istediklerini Cenab-ı Hakk’a arz ederler. Allah-u Tealâ: “Ben Recep ayında oruç tutanlara mağfiret ettim “ buyurur."
(Gunyetü’t Talibin)
“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.” (İbn-i Asakir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Regâib Gecesi'nin Önemi

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
fatih said yılmaz "16.5.2013 11:25" tarihinde demiş ki:
Aallah istifade ve istifaza nasip eylesin

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com