" Muhtelif " 8 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Rüya ve Rüya Yorumları

Rüya ve rüya yorumları hakkında bilgi verir misiniz?

Rüya üç çeşittir

1- Şeytanî Rüya:

Uyku halinde, şeytanın delaleti ile görülen korkunç ve çirkin veya İslam adetlerine muhalif olan rüyalardır. Tabir edilmez.

2- Adgasu ahlam (karma karışık rüyalar):

İnsanın fazla yemekten dolayı midesindeki dolgunluktan humma gibi bir hastalığın tesirinden veya insanın meşgul olduğu şeylerle zihninin dolu olmasından dolayı ortaya çıkan rüyalardır. Tabir edilmez.
Bu iki kısım; “Dediler ki: “(Bunlar) karmakarışık: " rüyalardır. Biz ise, o rüyaların ta‘bîrini bilen kimseler değiliz.” (Yunus, 44) ayetinde ifade edilen tabire değmeyen rüyalardır.

3- Rahmani Rüya:

Cenab-ı Hak tarafından kullara müjde veya ikaz mahiyetindeki rüyalardır. Vukua gelmeye hazırlanan olaylara bakar. Bazısı, aynen gördüğü gibi çıkar, bazen bir ince perde altında çıkar, bazen kalınca bir perde ile sarılıdır.

Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk altı cüzünden bir cüzdür

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: “Zaman yaklaşınca, mü'minin rüyası neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzüdür.” Buhari’nin rivayetinde şu ziyade var:
“Peygamberlikten cüz olan şey yalan olamaz.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
“Ahir zamanda mü'minin rüyası yalan söylemez. En doğru rüyayı sözü en doğru söyleyenler görecektir.” (Tirmizi)

Sadece güzel rüyalar anlatılmalıdır!

“Sizden biri sevdiği bir rüya görünce, (bilsin ki) bu Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamdetsin, bunu başkasına anlatsın. Hoşuna gitmeyen bir rüya görünce de (bilsin ki) bu şeytandandır, hemen şerrinden Allah'a istiazede bulunsun. Rüyayı kimseye de anlatmasın, zira kendisine zarar verecek değildir.” (Buhari)

Rüya herkese anlatılmaz!

Rüyalar sadece ilim sahibi, güzel ahlâklı ve hakkımızda hayır düşünen kimselere anlatılmalıdır. Yoksa anlatılmamalı çünkü "yorulmayan rüya çıkmaz" denilmiştir. Rüyalar daima hayır düşünen kimselere anlatılmalı ki hayra yorulmalı, hayırlarla karşılaşılmalıdır.
Başka rivayetler de rüyayı anlatacağımız kimseler hakkında bazı kayıtlar koymaktadır. “Bilgili veya sevgili” olmalıdır. “Âlim veya nâsih (hayırhah)” olmalıdır. Vâdd (sizi seven), zi-re’y (isabetli faydalı görüş sahibi) gibi başka vasıflar da zikredilmişse de hepsi aynı kapıya çıkar ve rüya anlatacağımız kimselerin akıllı, bilgili, hakkımızda hayır düşünen bizi seven bir kimse olmasına dikkat etmemiz gereği anlaşılır.

Tabir edilmeyen rüya kesinleşmez

Ebu Rezîn el-Ukeyli Lakît İbn-u Amir İbni Sabire (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: “ Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer.”
Rüyanın kuşun ayağında takılı olması bir teşbihtir, bununla, rüyanın anlatılmadığı müddetçe kesinleşmediği ifade edilmektedir. Öyle ise, rüyanın istikrar bulup kesinlik kazanması tabir edilmesine bağlıdır. Ebu Davud’un başka bir rivayeti şöyle: “Rüya tabir edilmedikçe bir kuşun ayağı üstündedir. Tabir edilince hemen düşer.” Bu rivayet “anlatınca” demiyor, “tabir edince”diyor. Öyle ise, önceki hadisde geçen “anlatmaktan” maksat, tabirini medar-ı bahs etmek, konuşmaktır. (Kütüb-i Sitte)

Hakikat ehli, rüya ile amel etmez

Hakikat âlimleri rüya ile amel edilmesine taraftar olmamışlardır. Çünkü rüyalar bazen hayır iken şer gibi görünür. Böylece insanı ümitsizliğe düşürür. Manevi kuvvetini kırar, kötü düşünmeye sevk eder. Hâlbuki bir rüyanın sureti dehşetli, zararlı iken, tabiri ve manası çok güzel olabilir. Herkes rüyanın suretiyle, manasındaki münasebeti bulamadığı için, lüzumsuz telâş edip hüzne düşer. Bu sebeple rüya ile amel edilmemelidir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Rüya ve Rüya Yorumları

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com