" Allah (cc) " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah (cc) ile ilgili akla gelen sorular imana zarar verir mi?

İnsanın Cenab-ı Hak ile ilgili meraktan aklına gelen bazı düşünceler imanına zarar verir mi?

Cevap:

İnsandaki meraktan gelen düşünceler imana zarar vermez
İstemeden akla gelen, bu tarz sorular, Allah’ı inkar etmek niyeti ile olmadıkça, imana hiç bir zarar vermediği gibi insanı günahkar da kılmaz.
Çünkü; mesela bir adam birisini öldürmeyi düşünüp, öldürmekten vazgeçse katil olmaz. Ve aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ateşin yansıması da yakmaz. Bu tarz düşünceler, şeytanın vesveselerinin akıldaki yansımalarıdır. Ehemmiyet verilmezse söner gider...
Ebu Hureyre (ra) anlatıyor:
Hz. Peygamber'in (asm) ashabından bir kısmı ona sordular: "Bazılarımızın aklından bir kısım vesveseler geçiyor, normalde bunu söylemenin günah olacağı kanaatindeyiz." Hz. Peygamber (asm): "Gerçekten böyle bir korku duyuyor musunuz?" diye sordu. Oradakiler Evet! deyince: "İşte bu (korku) imandan gelir (vesvese zarar vermez) dedi. (Müslim)
Hadiste, Ashab, iradeleri olmadan içlerinden, kendiliğinden doğan vesveselerden sormaktadır. Bu hadiste imanî meseleler üzerinde olduğu anlaşılan bu vesveselerin, bazı rivayetlerin Allah hakkında olduğu belirtilir. Bunlar normalde kabul edilmeyecek, muhal şeyler olduğu için, iradî olarak konuşmanın günah olacağı korkusu hâkimdir. Hz. Peygamber (asm) içten, kendiliğinden gelen bu seslerin kişiye zarar vermeyeceğini belirtiyor. Delil olarak da kişinin duyduğu korkuyu gösteriyor. İnsandaki merak, korku gibi, iradeyi dinlemeyen, zabt altına alınamayan bir kısım duyguların sevkiyle içten gelen bu sesi her zaman duyarız. Vehimli mizaçlar ‘içim bozulmuş’ diye ye’se bile düşebilir. Ancak Resulullah (asm), bu seslerden duyduğumuz endişeyi en büyük bir delil yapmak “Mademki o sese irademizle iştirak etmiyor, aklımızla tasdik etmiyor, aksine üzülüyoruz, öyle ise bu şeytanın bir vesvesesidir, aldırmayın” manasında “Korkunuz gerçek imanın ifadesidir” buyuruyor. (Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah (cc) ile ilgili akla gelen sorular imana zarar verir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com