" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Genetik kopyalama Cenab-ı Hakk’ın “Hâlık” ismine gölge düşürmez mi?

Bilim adamlarının gerçekleştirdiği genetik kopyalama Allah’ın “Yaratma” sıfatına gölge düşürmez mi?

Cevap:

Bilim, insanının da açıkça ifade ettiği gibi sadece “kopyalama” hadisesini gerçekleştirmiştir

“(O,) göklerin ve yerin benzersiz yaratıcısıdır. Ve bir işe hükmettiğinde, artık ona sadece “Ol!” der, (o da) hemen oluverir.” (Bakara, 117)
Özel laboratuar ortamlarında herhangi bir canlıdan alınan kök ya da üreme hücreleri çeşitli laboratuar ortamlarında döllendirilerek benzer bir canlı elde edilmesi (Haşa ve Kella) Allah (cc) varlığını inkar ve O’na (cc) şirk koşmaya kadar gidiyor.
Potansiyel olarak bir insanın veya herhangi bir canlının her bir hücresinde yeni canlıyı oluşturabilecek genetik program ve bilgi mevcuttur. Dolayısıyla teorikte bir hücreden bir insan veya canlı yapmanın potansiyel bilgisi vardır. Nitekim genetik bilginin farklı bir düzenleniş biçimi olan bitkilerde aşılama teknikleri bunun en güzel göstergesidir. (Dr. Selim Çaldıranlı)
Evet bu fikriyatı ileri sürenlerin ve “Allah’ı (cc) inkara kadar gidenlerin kendilerinin de ifade ettikleri gibi tek yaptıkları var olan bir hücreyi kopyalamaktır. Olmayan bir şeyi bulmaları asla ve asla söz konusu değildir.

Yapılan deneyler ve klonlanan canlılar yaratılış gerçeği ve Allah’ın (cc) tevhid delillerini ispat ediyor

“İşte, Rabbiniz olan Allah bu (nimetleri veren)dir. O’ndan başka ilah yoktur. (O,) her şeyin yaratıcısıdır; o halde (sadece) O’na ibadet edin! Çünkü O, her şeye Vekildir.” (En’am, 102)
“O, sizi (önce) bir topraktan, sonra bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş hulasadan), sonra bir alakadan yaratandır. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor; sonra gücünüzün kemale ermesi için, sonra da ihtiyar olmanız için (sizi yaşatıyor). İçinizden kimi de, (kiminizden) daha önce vefat ettirilir; ta ki belirli bir vakte erişesiniz ve olur ki akıl erdirirsiniz.”
“O, hayatı veren ve öldürendir. Öyle ki bir işe hükmettiği zaman, artık ona sadece: “Ol!” der; (o da) hemen oluverir!” (Mü’min, 67-68)
Son derece önemli olan ise, genetikçilerin her seferinde yaptıkları çalışmaları sonucunda yaratılışı ispat eden deliller bulmaları olmuştur. Bilim; Allah’ın (cc) varlığına inanmak isteyenler için çok zahmetsiz ve yüzlerce delile sahiptir. Çünkü bilim için var olan bir sistemi (kâinatı, hücreyi, atomu vs… ) incelemek ve o sistem üzerinde deliller bulmak kolaydır. Elbette “yaptım” demek kurulu bir düzeneğin üzerinde oynamak değil, sıfırdan bir sistem kurmaktır. Daha DNA’nın yapısındaki sarmal sistemi tam manasıyla çözememiş bir insanlık için ise bu imkansızdır.
Bütün nebatat ve hayvanatı insana hizmetçi ve musahhar ederek, insanı başta akıl kuvvesiyle şereflendirip Halife-i Zemin yapan Zat-ı Zülcelal elbette o insana her sahada gelişecek istidadı da vermiştir. Evet bu gün insanlık âlemi fen sahasında her ne ortaya koyuyorsa bu Cenab-ı Hakk’ın ona ihsan ettiği akıl kuvvesi ile olmaktadır.
Böyle bir şerefe mazhar olmuş insanın kalkıp olan bir şeyi, ona ihsan edilen akıl kuvvesiyle bulması ve sonra onu kendine mâl etmesi elbette kendini bilmezlik ve nankörlüktür. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Genetik kopyalama Cenab-ı Hakk’ın “Hâlık” ismine gölge düşürmez mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com