" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Dağılmayan kan abdesti bozar mı?

Kan vücuttan çıkmadığı sürece abdesti bozar mı?

Cevap:

Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz
Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz.
Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan kan vs. sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. (Diyanet İlmihali)
Peygamber Efendimiz (asm) “Her akan kandan ötürü abdest almak lazım gelir” ve “Kim ki namaz içinde kusar veya burnundan kan gelirse, namazdan ayrılıp abdest alsın ve eğer konuşmamışsa namazının geri kısmını tamamlasın” buyurmuştur. (El-Hidaye, İslam Fıkhı)
Kanın abdesti bozup bozmayacağı hususunda mezheplerin tafsilâtlı görüşleri:
Hanefilere göre: Önden ve arkadan kan, irin, meni, sidik, gaita (necaset) gibi bir pisliğin veya herhangi bir sıvının çıkması, abdest ve gusülde yıkanması farz olan yere kadar taşmasa bile, abdesti bozar. (Büyük İslam İlmihali)
Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması durumda abdest bozulur. Ağızdan akan kana bakılır, şâyet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Şafiilere göre: Önden veya arkadan kurtçuk, taş, kan, irin ve cerahat akması abdesti bozar. Şafiîlere göre, önden ve arkadan başka diğer herhangi bir yerden gelen kan, irin ve sarı su sebebiyle abdest bozulmaz.
Hanbelilere göre: Zayıf birinden kan akarsa bu kan, onun bünyesine göre çok görülürse abdesti bozulur. Çok görülmezse abdesti bozulmaz. Çıbandan veya yaradan çıkan irin ve kan necis olup abdest bozucudurlar. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkıh)
Malikilere göre: Alışılagelen çıkış yerleri olan ön ve arkadan alışılagelen şeylerin çıkması dışında hiçbir şey abdesti bozmaz, demişlerdir. Alışılagelen çıkış yerlerinden alışılagelen şeylerin sıhhat ve afiyet zamanında çıkmaları abdesti bozar. Meselâ kurtçuk, çakıl taşı, irin ve cerahat ön veya arkadan çıkacak olursa abdesti bozmaz.
Ön ve arkadan çıkmadığı halde abdesti bozan şeylerden biri de, çıbandan veya yaradan çıkan irin ve kandır. Ki bunlar necis olup abdest bozucudurlar. (El-Hidaye, İslam Fıkhı) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Dağılmayan kan abdesti bozar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com