" Fıkıh " 1 yorum

 

 İçki içmenin günahı nedir?

İçki içen kimseye verilecek olan ceza nedir?

Cevap:

“Ey îmân edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fâl okları ancak şeytanın işinden bir(er) pisliktir; öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Şeytan, içki ve kumarda aranıza (o yolla) ancak düşmanlık ve kin düşürmek ve sizi Allah’ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz, (bunlardan) vazgeçen kimseler (olmaz) mısınız?” (Maide, 90-91)
“Her sarhoşluk veren şey içkidir ve her sarhoşluk veren şey haramdır.” (Müslim)
“İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Günahların en büyüğüdür.” (Taberani)
Ayet ve hadislerde bildirildiği üzere içki içmek haramdır ve büyük günahların içerisinde zikredilmiştir.
İçki içen kişinin cezası Cehennem ateşidir
“Şu üç kişi Cehennem ateşinden korunmazlar. Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babasına karşı gelen ve içki içmeye devam eden.” (Rüste)
“Üç kişi vardır Cennete giremeyecektir. Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, içki düşkünü olan kimse, verdiğini başa kakan kimse.” (Nesaî)
“Alkolik olan Cennete giremez.” (Hakim)
İçki içen kişinin cennete girmemesi ilk girenler arasında olmaması demektir. Ebediyen cennete girmeyecek demek değildir. Sayılan fiiller haram ise de, küfrü gerektirmezler. Fasığın cezası ebedi cehennem değildir. (Kütüb-ü Sitte)
İçki içenlere Allah Cehennemde “tînetu’l hibâl” (cehennemliklerin vücudundan çıkan irin) içirmeyi ahdetmiştir
Hz. Cabir (ra) buyurdular ki:
“Allah sarhoş ediciyi içen kimseye tînetu’l hibâl içirmeye ahdetmiştir.”
“Tînetu’l hibâl nedir?” diye sorulunca:
“Cehennemliklerin (vücutlarından çıkan) terleridir!” diye cevap verdi. (Müslim)
İçki içen Cennet şarabından mahrumdur
“Dünyada içki içip de tevbe etmeden ölen, âhirette cennet şarabından mahrum olur.” (Buharî)
Allah içkiyi, içeni, alanı, satanı lanetlemiştir
“Allah içkinin kendisini, içeni, sunanı, satıcısını, satın alıcısını, imal edeni, imal ettireni, taşıyanı, taşıttıranı lânetlemiştir.” (Tirmizi)
İçki içen İslam halkasını boynundan çıkarır
“Kişi, mümin olduğu halde zina ve hırsızlık edemez, içki içemez. Bunları yapan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur. Tevbe ederse, Allah tevbesini kabul eder.” (Nesai)
İçkili ölen cahiliye ölüsü gibi ölmüş olur
“İçki bütün kötülüklerin anasıdır. İçki içenin kırk gün namazı kabul olunmaz. Eğer içkili olarak ölürse, cahiliyye ölüsü hâlinde göçmüş olur.” (Camiu’s-sağir)
İçki içen puta ibadet eden gibidir. (İbn-i Mâce)
İçki her kötülüğün anahtarıdır

“İçkiden uzak durunuz. Çünkü o her kötülüğün anahtarıdır.” (Hâkim)
Kâmil bir mü’min içki içmez
“İçki içen, onu içtiği sırada kâmil bir mümin olarak içemez.” (Buhârî)
Şarap içenin kalbinden iman nuru çıkar
“İman nûru şarab içenin kalbinden çıkar.” (Camiu’s-sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İçki içmenin günahı nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
yy "4.6.2013 15:58" tarihinde demiş ki:
süper teskrler

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com