" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz (asm) hangi hayat mertebesindedir?

Peygamber Efendimiz'in (asm) hayat mertebesini 5 hayat mertebesi ışığında nasıl anlamamız gerekir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Beş hayat tabakası ruhların cismani hayatla ne kadar bağlantılı olduğu ile alakalıdır
Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı izaha göre vefat edenler (ehl-i kubur) beşinci hayat tabakasındadır. Yalnız şehitler diğer ehl-i kuburdan farklı olarak yeme-içme gibi bazı cismani lezzetlere ve nimetlere mazhardırlar. Bu yüzden dördüncü hayat tabakasındadırlar. Çünkü bu beş hayat mertebesi üstünlüğe göre değil, cismani hayatla ne kadar bağlantılı olduğu ile alakalıdır.
Mesela;
• Ehl-i kubur beşinci tabakadadır. Çünkü cismani hayattan tamamen ayrılmış, âlem-i berzahta ruhani bir hayatları vardır.
• Şehitler ise diğer kabir ehlinden farklı olarak dördüncü hayat tabakasındadır. Çünkü –hadislerde geçen ifadelere göre- cismani bazı lezzet ve nimetler onlara kabirde ihsan ediliyor. 
• Üçüncü tabakadaki Hz. İsa ve İdris (as) ise vefat etmediler (yani kabir âleminde değil halen cismani âlemdeler). Fakat cismani ihtiyaçlardan soyutlanmış olarak hayatları devam ediyor.
• İkinci tabakadaki Hz. Hızır ve İlyas (as) ise istedikleri zaman cismaniyetin gereği olan yeme-içme gibi haller onlarda da vuku bulabiliyor.
• Birinci tabaka olan insan hayatı ise cismaniyetle en iç içe olan hayat tabakasıdır.

Ehl-i kuburun hayat tabakası beşinci tabakadır
Buradaki kıstaslara göre değerlendirildiğinde; Peygamber Efendimiz (asm) da kabir ehlinden olduğuna göre beşinci tabakadadır.

Fakat bazı âlimler Resulullah’ın (asm) şehit olarak vefat ettiğini söylemişlerdir
Bu görüş dikkate alındığında dördüncü mertebede olması da muhtemeldir.
Hz. Aişe (ra) anlatıyor:
Resulullah (asm) kendisini ölüme götüren hastalığa yakalandığı zaman derdi ki:
“Ey Aişe! Ben Hayber’de yediğim zehirli yemeğin tesirini hep hissediyordum. İşte şimdi kalp damarımın kesildiğini hissettiğim anlar geldi.” (Buhari, Megazi 83)
Hadis Resulullah’ın (asm) hastalığında Hayber’in fethi sırasında yemiş bulunduğu zehirli etin tesirini göstermektedir. Hatta bu durumu göz önüne alan bazı âlimler Resulullah (asm) şehit olarak vefat ettiğini belirtirler. (Kütüb-i Sitte, c.15, s.217)

“Peygamberler melekler gibi yiyip içmeye muhtaç olmaksızın kabirlerinde ibadet ve namazla meşguldürler.”
Şehitlerin yeme-içme nimetine mazhar olduğu dikkate alınırsa peygamberlerin şehitlerden farklı olarak ehl-i kubur içinde farklı bir vaziyete sahip olmaları muhtemeldir. (Allahu a’lem)
“Âlimler tahkike dayalı olarak: Peygamberlerin, tıpkı melekler gibi yiyip içmeye muhtaç olmaksızın kabirlerinde diri olduğunu, ibadet ve namazla meşgul bulunduklarını kabul ederler. Bu cümleden olarak Resulullah da kabrinde sağdır ve ümmetinin taatiyle sürur duymaktadır. Âlimler, diğer ölülerin de kabirlerinde ilim ve işitme gibi mutlak bir idrak sahibi olduklarını söylerler.” (Kütüb-i Sitte, c.13, s. 141)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz (asm) hangi hayat mertebesindedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
Teravih namazı gece hangi vakte kadar kılınır?

En Çok Okunanlar

Son Eklenenler

Son Yorumlananlar

Etiket Bulutu

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com