" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberimiz’in (asm) ismi anıldığında salavat getirilmese ne olur?

Peygamber Efendimiz’in (asm) ismi anıldığında salavat getirilmesi şart mıdır? Getirmemekte nasıl bir zarar vardır?

Cevap:

Peygamber Efendimiz’e (asm) salavat getirilmeden başlanan iş hayırlı olmaz

“Allah’a hamd ve bana salavat ile başlanmayan her önemli iş, hayırlı sonuç vermez, neticesizdir ve her bereketten mahrumdur.” (Rehavi)

“Asıl cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyendir.”

Ebu Zerr (ra) şöyle anlatıyor: Bir gün çıkıp Hz. Peygamber’in (asm) yanına vardım. Hz. Peygamber (asm) sahabileriyle oturmaktaydı. Bir ara “Size insanların en cimrisini haber vereyim mi?” diye sordular. Sahabilerin “ Evet!” demeleri üzerine de şunları söyledirler:
“İnsanların en cimrisi yanında ismim geçtiği halde bana salavat getirmeyen kişidir.” (İbn Ebi Asım)
“Asıl cimri, yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyendir.” (Tirmizi)

Salavat getirmeyi unutan cennetin yolunu da unutur

“Kim bana salat ü selam getirmeyi unutursa, cennetin yolunu da unutmuş olur.” (İmam Beyhaki)
“Kim ki, yanında anılırım da bana salat ü selam getirmezse o kimse cennetin yolunu bulamaz.” (Taberani)

Peygamber Efendimiz’e (asm) salavat getirmeyen O’na (asm) eza etmiş olur

“Bir kişinin yanında anılırım da, bana salat ü selam getirmezse, o adam bana eza (zulüm) etmiş olur.” (İmam Abdürrezzak)

İsmi anıldığı halde O’na (asm) salavat getirmeyen Allah'ın rahmetinden uzaklaşır

Resul-i Ekrem (asm) minbere çıktı, amin dedi. Sonra bir basamak daha çıktı, amin dedi. Bunun üzerine Muaz (ra) tekrar tekrar amin demesinin sebebini Resulullah’a (asm) sordu. Peygamber (asm) şöyle buyurdu: “Cebrail bana gelerek dedi ki: ‘Yanında ismin zikredilir de sana salat ü selam getirmeyen kimse bu halde iken ölürse, cehenneme girsin, Allah (cc) onu rahmet ve mağfiretinden uzaklaştırsın. Amin de.’ dedi. Ben de amin dedim. …” (Taberani)

Peygamber Efendimiz’e (asm) salavat getirmeden dağılan bir meclis Allah’a karşı kusur işlemiş olur

“Herhangi bir topluluk bir mecliste oturur, orada uzun süre bekler; sonra da Allah'ı anmadan veya peygamberine salavat getirmeden dağılırlarsa Allah'a karşı bir kusur işlemiş olurlar. Allah (cc) dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar.” (Hakim)
“Bir topluluk toplanır, Allah'ı zikretmeden, Resulullah’a (asm) salavat getirmeden dağılırsa, bu meclisleri kıyamet günü bir hasret ve pişmanlık vesilesi olur.” (İmam Ahmed)
“Bir yerde toplanıp Peygamber’e (asm) salat getirmeksizin dağılanlar, ancak leş kokusundan daha çirkin bir koku ile dağılırlar.” (İmam Beyhaki) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberimiz’in (asm) ismi anıldığında salavat getirilmese ne olur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com