" Hz. Muhammed (asm) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberimiz’in (asm) Türk olduğu söylentisi doğru mudur?

Peygamber Efendimiz’in (asm) “Türkler’den geliyor” söylentisi doğru mudur?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) Arap soyundan gelmiştir
Selman-ı Farisi (ra) anlatıyor:
Resulullah (asm) bana:
“Bana buğzetme, dinini terketmiş olursun!” buyurdular. Ben:
“Ey Allah’ın Resulu, ben size nasıl buğzederim? Allah hidayeti bana sizin elinizle ulaştırdı.” dedim.
“Araba buğzedersin, böylece bana buğzetmiş olursun.” buyurdurlar. (Tirmizi)
Osman İbn-i Affan (ra) anlatıyor:
Resulullah (asm) buyurdular ki:
“Kim Arabı aldatırsa şefaatime giremez ve sevgim de ona ulaşmaz.” (Tirmizi)
Peygamber Efendimiz'in (asm) türklerden gelmiş olduğu gibi söylentiler menfi milliyetçilik fikriyle söylenmiş şeylerdir. Yukarıdaki hadisler Arap milletine karşı kötü his beslemenin tehlikesine dikkat çekmektedir. Müslümanlar kardeştir, birbirlerini severler aralarında buğz ve adavete yer vermeyecekler, birbirlerini aldatmayacaklar. Müslümanlar arasında bu gibi şeyler haram olmakla birlikte Araplara karşı yapılması da daha büyük bir günahı gerektirmektedir. Zira Resulullah (asm) Araptır.
(Kütüb-i Sitte)
Resulullah Efendimiz’in (asm) soyu ve nesebi
Buhari merhum Peygamber Efendimiz’in (asm) bi'setine (peygamber olarak gönderilişine) tahsis ettiği babta der ki: "O, Allah'ın elçisi Muhammed İbnu Abdillah İbni Abdilmuttalib İbnu Haşim İbni Abdi Menaf İbnu Kusayy, İbni Kilab İbni Mürre İbni Ka'b İbni Lüeyy İbni Galib İbni Fihr İbni Malik İbni'n-Nadr İbni Kinane İbni Huzeyme İbni Müdrike İbni İlyas İbni Mudar İbni Nizar İbni Maadd İbni Adnan'dır." (Buhari)
Burada Resulullah’ın (asm) babasından sonra yirmi tane ceddi sayılmaktadır. Yine Buhari (ra), tarihinde Resulullah'ın (asm) Adnan'dan sonra Hz. İbrahim'e kadar uzanan yedi ceddini daha sayar.
(Kütüb-i Sitte)
Vaile İbnu'l-Eska' (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki:
"Allah Teala Hazretleri, İsmail'in evlatları arasından Kinane'yi seçti, Kinane'den Kureyş'i seçti, Kureyş'ten Benî Haşim'i seçti. Benî Haşim'den de beni seçti." (Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberimiz’in (asm) Türk olduğu söylentisi doğru mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com