" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Aşûra günü vuku bulan hadiseler nelerdir?

Aşûra günü cereyan eden olaylarla adeta dünyanın ve insanlığın seyri değişmiştir..

Cevap:

Allah (cc) Aşûra gününde on peygamberine kurtuluş ihsan etmiştir

“Aşûra günü Hz. Nuh’un (as) gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh (as) ve yanındakiler, Allah-ü Teâlâ’ya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allah-ü Teâlâ denizi, beni İsrail için, Aşûra günü yardı. Yine Aşûra günü Allah-ü Teâlâ Hz. Adem’in (as) ve Hz. Yunus’un (as) kavminin tevbesini kabul etti. Hz. İbrahim de (as) o gün doğdu.” (Taberâni)
• Allah-u Teâla Hazretleri, Musa’ya (as) Aşûra gününde mu¬cize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile askerlerini sulara gark etmiştir.
• Nuh (as) 'in gemisi Cudi dağının üzerine Aşûra gününde demirlemiştir.
• Yunus (as) balığın karnından Aşûra günü kurtulmuştur.
• Hz. Adem'in (as) tevbesi Aşûra günü kabul buyrulmuştur.
• Hz. Yusuf (as) kuyudan Aşûra günü çıkarılmıştır.
• İsa (as) o gün doğmuş ve o gün göklere kaldırılmıştır.
• Hz. Davud'un (as) tevbesi o gün kabul buyrulmuştur.
• İbrahim (as) o günde doğmuştur.
• Yakub’un (as) gözleri o gün görmeye başlamıştır.
• Peygamber Efendimiz’in (asm) gelmiş geçmiş bütün günahları o gün affolunmuştur.
Aynî (ra) diyor ki:
“Bazıları bu on Peygamberin içinde İdris, Eyyüb ve Süleyman (as)'ı da zikretmişlerdir. Çünkü İdris (as) semaya o gün kaldırılmış, Cenab-ı Hak, Eyyüb (as) hastalığına o gün şifa vermiş, Sü-leyman (as)'a da o gün mülk ihsan buyurmuştur.” (Sahih-i Müslim)

Aşûrâ günü vuku’ bulan diğer mühim hâdiseler

Peygamber Efendimiz (asm) Aşûra günüyle ilgili şunları söylemiştir.
• Allah-ü Teâlâ yedi kat gök semasını Aşûra günü yarattı.
• Dağları Aşûra günü yarattı.
• Denizleri Aşûra günü yarattı.
• Kalemi Aşûra günü yarattı.
• Levh-i Mahfuzu Aşûra günü yarattı.
• Yıldızları Aşûra günü yarattı.
• Kürsi’yi Aşûra günü yarattı.
• Hz. Cebrail’i (as) ve diğer melekleri Aşûra günü yarattı.
• Semadan ilk yağmur Aşûra günü yağmıştır.
• Kıyamet Aşûra günü kopacaktır.
• İlk rahmet Aşûra günü nazil olmuştur.

Asr-ı Saadet’te Kâbe’nin örtüsü Aşûra günleri değiştirilirdi

Efendimiz (asm) zamanında Kâbe’nin örtüsü de her sene Aşûra günleri değiştirilmekteydi. Hz. Aişe (ra) da bu bilgiyi te’yid etmektedir:
Aişe (ra)'dan şöyle rivayet edilmiştir:
"O (Aşûra), Kâbe’nin örtüldüğü bir gündür.” (Müslim, Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Aşûra günü vuku bulan hadiseler nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com