" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Aşûra nedir?

Aşûra ne demektir? Aşûra Gününün anlamı nedir?

Cevap:

(عشوراء / عاشوراء) Arapça’da onuncu gün manasındaki Aşûra; İslamiyet’ten sonra yerini Arapça’ya bırakmış olan Ârâmîce kökenli bir kelimedir. Bu sebeple Aşûra’nın tüm Sâmî diller arasında ortak kullanıldığı düşünülmektedir.
Aşûra günü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği için bu ismi almıştır.
Bu güne Aşûra isminin verilmesinin bir sebebi de, Allah-ü Teâlâ’nın on peygamberine on çeşit ikramda bulunması olduğu rivayet edilmektedir.
İnsanlık tarihini alakadar eden mühim hadiselerin gerçekleştiği Aşûra günü, bütün Sâmî dinlerde (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam’da) önem arz etmektedir.
Hz. Musa firavunun zulmünden Aşûra gününde kurtulduğu için Yahudiler bu günde oruç tutmakla yükümlüdürler.
Aşûra günü, İslam’dan önce de Arap toplumunda Hz. İbrahim’den (as) beri hürmet gösterilen bir gündü. Peygamber Efendimiz (asm) Ramazan-ı şerifteki oruç farz kılınmazdan evvel Aşûra gününün orucunu hiç terk etmemişti.
İslam’da Aşûra gününde oruç tutma yükümlülüğü bulunmayıp yüksek faziletine binaen bu güne hürmet gösterilerek oruç tutulmaktadır. Peygamberimizin sünneti olan Aşûra orucu, Yahudilere benzememek için sadece 10. gün tutulmayıp Muharremin 10. ve 11. ya da 9. ve 10. günlerinde olmak üzere iki gün veya üç gün olarak tutulmaktadır.
Âşûra’nın İslam tarihindeki diğer bir önemi de Peygamber Efendimiz’in mübarek torunu, Cennet gençlerinin iki efendisinden biri olan Hz. Hüseyin’in (ra), Yezîd’in emriyle şehid edildiği gün olmasıdır. Yezid’in zâlim saltanatının karşısında duran Hz. Hüseyin (ra) ve beraberinde bulunan efradı, 10 Muharrem Hicri 61 yılında (Miladi 10 Ekim 680’de) Aşûra günü gaddarca ve merhametsizce Kerbelâ’da şehid edilmişlerdir.
Allah (cc), yaşadıkları ve müdafaa ettikleri hakikatler uğruna yüksek şehadete mazhar ettiği Kerbelâ şehidlerine dünya saltanatına bedel uhrevî sultanlığı münasip görmüş, bu faciayla dünyaya küsen ehl-i beyti de manevi karanlıkları dağıtan Kur'ân’ın bayraktarları kılmakla her asırda ümmete manevi sultanlar yapmıştır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Aşûra nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com