" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Adak hemen yerine getirilmeli midir?

Adağı hemen yerine getirmek mecburi midir?

Cevap:

Adağın çeşitleri vardır. Bunlardan biri şarta bağlı olan adaklardır. Meselâ: 'Hastalığım geçer ve iyileşirsem şu kadar oruç tutacağım' veya 'Falan işim olursa falan gün veya falan ay oruç tutacağım, şu parayı falan adama vereceğim' şeklinde yapılan adaklardır.
Bu tür adaklarda adanmış olan fiilin; şartın tahakkukundan sonraya ertelenmesi ve sonraki bir zaman içinde yerine getirilmesi caiz olur. Bu adakta fakirin, dirhemin ve yerin belirlenmesi de gerekli değildir. Belirlense bile adanan dirhemden başka bir dirhemi vermek, kendisine verilmesi adanan fakirden başka bir fakire vermek de caiz olur.
Aynı şekilde bu tür bir adak belirli bir zaman, yer ve kişilere yahut belli bir şekle bağlanırsa mutlaka bu belirlenen şekilde yapılması şart değildir. Meselâ 'Falan işim olursa falan gün veya falan ay oruç tutacağım, şu parayı falan adama vereceğim', yahut şu kadar namazı falan camide kılacağım' dese belirtilen işi gerçekleşince belirttiği gün veya ayda oruç tutması şart değildir. Zikrettiği kişiye belirlediği parayı vermesi yahut söylediği camide namaz kılması şartı aranmamaktadır. Orucunu istediği bir zamanda tutması, sadakasını istediği kimseye vermesi, namazını istediği herhangi bir camide kılması mümkündür.
Böyle bir adağı daha sonra yapmak her ne kadar câiz ise de hemen yerine getirilmesi daha sevaptır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Adak hemen yerine getirilmeli midir?
Kaynaklar: Şamil İslam Ansiklopedisi, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com