" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Din olmasa olmaz mı?

Kâinata bakınca bir yaratıcı olduğunu anlayabilirim. Peki dine ne gerek var? Dinler insanların istismarı olamaz mı?

Cevap:

Kâinattın düzeni için tabiat kanunları gerekli olduğu gibi ilahi dinler de insanlık âleminin düzeni ve başıboş kalmaması için gereklidir.
Kâinatta apaçık görüyoruz ki atom sisteminden ta güneşlere kadar her şey belli kanunlar çerçevesinde hareket etmekte.Böylece Allah'ın koyduğu bu kanunlar sayesinde âlemde hiçbir düzensizlik meydana gelmemektedir. Şayet kanunlar olmasa bu muhteşem sistemin devamı elbette düşünülemez. Madem canlı-cansız her şey belli kurallara tabi tutularak kâinatta harika bir düzen sağlanıyorsa insanlık âleminin hiçbir kural ve kanuna tabi tutulmadan başıboş bırakılması söz konusu olabilir mi?
İnsanlık âlemi içinmaddi-manevi huzur ve düzen kesin bir ihtiyaçtır.İnsanlara gönderilen hak olan birdin, bu düzeni sağlamakla birlikte Allah ile kul arasındaki irtibatı sağlar. Yanidin hem şahsi hem toplumsal hayatın düzeni içindir.
Her gelen yeni din, bir öncekinin hükmünü kaldırmıştır. Böylece Allah insanlığın belirli bir asayiş içindebasamak basamak maneviyat ve medeniyette ilerlemesi istemektedir.
Din Allah ile kul arasında ki irtibatı sağlar
İnsan Allah'ın varlığını kâinata dikkatle baktığında görebilir. Fakat Allah'ın insanı niçin yarattığını,kullarından neler istediğini, nelerden razı olup nelerden razı olmadığını, yaratıcısına nasıl ibadet etmesi gerektiğini, ölümden sonraki hayatta Rabbinin kendisine neler hazırladığını ve bunlar gibi daha pek çok merak edilen soruların cevabını kendi aklıyla bulamaz. Kendini yaratan zatı tanımak ve sevmek isteyen insan, bu sorularına ancak din vasıtasıyla cevap bulabilir.
Din insanın kişisel ve toplumsal hayatını düzenler
Madem kâinatın ve insanın sahibi ve yaratıcısı Allah’tır. Elbette Allah'ın kanunları hem kâinat hem insan için en önemli ihtiyaçtır. Mesela bir cihazın zarar görmemesi ve ondan gerektiği şekilde istifade edilebilmesi için mühendisinin kullanma talimatına uyulması gerekir. Çünkü o cihazı en iyi bilen, onu yapandır.
İşte Allah insanlık âleminin ihtiyacı olan kanunlarıhak dinler ile karşılamıştır.
Nitekim insanlık ilahi dinleri kabul etmese de elbette kuralsız kalamayıp kendilerine maddi-manevi kanunlar belirleme ihtiyacı duymuşlardır. Fakat en dâhi insanların koyduğu kanunlar bile nihayetsiz bir ilimve kudretle şu muhteşem kainatı yaratan bir Rabbin kanunlarına yetişebilmesi ne derece mümkün olabilir?
Elbette her şey istismar edilebildiği gibi dinler de istismara uğramıştır. Uydurma dinler elbette vardır. Fakat batıl ve İlkel olanla hak ve medeni olanı ayırt edebilmesi için Allah insana hem akıl hem vicdan vermiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Din olmasa olmaz mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com