" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 A’raf nedir? A’raf ehli kimlerdir?

A'raf ne demektir? Kimler Araf'ta bulunacaktır?

Cevap:

Her şeyin tümseği yüksek yer, burç, sırt, tepe, örfler, âdetler, iki şey arasında kalan kısım arf kelimesinin çoğuluna araf denir.

A’raf ehli sevapları ile günahları birbirine denk olup, bir müddet orada kalan kullardır

Araf ehli Kuran'da üç ayette geçer:

“Hem iki taraf (Cennet ve Cehennem ehli) arasında (aslâ aşamayacakları surdan) bir perde vardır. A‘râf üzerinde (bu sûrun yüksek yerlerinde) ise, herkesi sîmâlarından tanıyan adamlar vardır ki, Cennet ehline: “Selâmün Aleyküm! (Allah’ın selâmı üzerinize olsun!)” diye nidâ ederler; fakat onlar(Cennete girmeyi) çok arzu ediyor oldukları hâlde (henüz) oraya girmemişlerdir. O A‘râfdaki insanların) gözleri ateş ehli tarafına çevrildiği zaman ise: “Rabbimiz! Bizi zâlimler gürûhuyla berâber kılma!” derler. A‘râf ehli, kendilerini sîmâlarından tanıdıkları (Cehennem ehli) birtakım adamlara da seslenerek derler ki: “(Mal ve tarafdar) toplam ganız ve büyüklük taslamakta olmanız (bugün) size bir fayda vermedi!”
(A’raf, 46-48)
Müfessirlere göre bu ayetlerdeki Arâf’dan maksad, Cennetle Cehennem arasındaki sur benzeri bir perdenin yüksek tepeleridir.
İbn Cerîr'in rivayetine göre Huzeyfe'ye (ra) Arâf'ın ne olduğu sorulduğunda şöyle demiştir: "A'râf; iyilikleri ile kötülükleri eşit gelen insanlardır. Kötülükleri Cennet'e girmelerine, iyilikleri de Cehennem'e girmelerine mani olmuştur. Bunlar, Cenâb-ı Hak onların hakkında hüküm verinceye kadar bu sur üzerinde kalacaklardır."
A‘râf ehli’nin kimler olduğu hakkında muhtelif görüşler vardır. Bunlar, sevapları ile günahları birbirine denk olup, bir müddet orada kalan veya hesapları uzayan yâhut vazîfeleri sâdece bu nidâ olan birtakım kullardır. Daha sonra Cenâb-ı Hak, fazlıyla, bunları da Cennete koyar. (Celâleyn Şerhi)

Kimler A'râf'ta bulunacaktır?

İyilikleriyle kötülükleri denk gelenler Arâf'ta bekletileceklerdir. Nitekim İbn Merdûye'nin Câbir b. Abdullah'dan merfu olarak rivayet ettiği bir hadis'te: "Peygamberimiz'e (asm) iyilikleriyle kötülükleri denk gelenlerin durumu sorulduğu zaman, Hz. Peygamber, "Onlar Arâf'ta bulunacaklardır. Onlar oraya isteyerek girmemişlerdir." buyurmuştur. Daha sonra bunlar Allah'ın lûtfuyla Cennet'e gireceklerdir. (Muhtasaru Tefsîr)
Bazılarına göre de fetret devrinde ölenlerle müşriklerin çocukları da burada kalacaklardır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - A’raf nedir? A’raf ehli kimlerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com