" Muhtelif " 1 yorum

 

 Bilmediği hususta fetva vermek kişiyi mesul eder mi?

Bazen dini konularda yanlış hatırladığımız veya duyduğumuz şeyleri söylüyoruz. Eğer söylediğimiz fetva yanlış ise küfre düşermiyiz?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Resulullah (asm) bilmeden fetva verenleri ayıplamıştır

İbn-i Abbas’ın (ra) anlattığına göre;
“Resulullah zamanında bir adam başından yaralanmıştı, bilahare ihtilam sebebiyle cünüp oldu. Kendisine gusletmesi emredildi, o da yıkandı, hastalanıp öldü. Bu haber Aleyhissalatü vesselam’a ulaşınca:
“Onu öldürdüler, sebep olanların Allah belalarını versin! Cehaletin ilacı sormak değil mi (niye sormadan fetva verdiler?)” buyurmuştur.” (Ebu Davud, İbn-i Mace)
Resulullah (asm) bilmeden fetva verenleri ayıplamış, ayrıca aleyhlerinde beddua etmiş ve öldürme günahında bulunmuş olmaları vaîdini (tehdit) ifade etmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Bilmediğimiz bir konuda fetva vermekten sakınmalıdır

Bir kimse dinî bir meselede şüpheye düşerse bir bilene sormalıdır. Sorulan soruya cevaben fetva veren kişi biliyorsa verdiği   fetvanın delilini söylemelidir. (Ebu Davud)

Fetva vermek zor ve mesuliyetlidir

Fetva, bir meselenin dini hükmünün açıklamasıdır. Fetva veren kimse (müfti), Allah ve Resulü’nün bir meseledeki hükmünü açıkla¬maktadır. Bu hem zor, hem de mesuliyetli bir iştir, ilmi liyakat, bilgi ve inceleme ister. Aksi halde pek büyük bir mesuliyetin altına giril¬miş olur. Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:

“Bilmediğin şeyin ardına düş¬me. Doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur.” (Darimi)

“Fetva vermeye en cüretkar olanınız, cehenneme (girmeye) en cüretkar olanınızdır.” (Darimi)

Ebu Hureyre (ra), Abdullah Bin Ömer’e (ra) anlatıyor:

“Rebeze’de ihramlı bir topluluğa rastladım. Bana av eti konusunda bir fetva sordular. Onlar bir grup ihramsız insanın av eti yediğini görerek onlardan biraz et almışlar. Ben de yiyebileceklerini söyledim. Sonra Medine’ye gelerek Ömer Bin Hattab’ın huzuruna çıktım. Durumu bir de ona sordum.

“Sen ne fetva verdin?” dedi. Ben de:

“Yiyebilirsiniz.” dedim, diye cevap verince:

“Eğer başka türlü fetva verseydin sana mutlaka ceza verirdim.” dedi.” (Muvatta)

Bir mümini küfre düşüren sözler üçe ayrılır. Bunlar:
1. İstihza; dinin esaslarından birini alaya almak.
2. İstihfâf; inanılması gereken ve zarurat-ı diniyye denilen prensipleri küçümsemek, hafife almak.
3. Bir islâmî hükmü açıkça inkâr etmek veya dince mukaddes olan şeylere küfretmektir.
Allah-ü Teâlâ’nın zatî, sıfatları, fiilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yollu da olsa alay ederek konuşmak, bunları küçümseyici sözler söylemek ve Allah’a (cc) sövmek kişiyi dinden çıkarır. (Fetâvay-ı Hindiyye)
Sonuç olarak;
Verilen fetvada bu üç maddeye girilirse küfre düşme tehlikesi vardır.
Bunların haricinde bilmediğimiz bir konuda fetva vermeyip o konunu ehli olan kimselere danışmak en doğru olanıdır.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Bilmediği hususta fetva vermek kişiyi mesul eder mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
said "2.11.2011 23:12" tarihinde demiş ki:
Allah c.c. hizmetinizde hayırlı muvaffakiyetler versin. amin, amin, amin...

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com