" Muhtelif " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Burçların insan karakteri üzerinde tesiri var mıdır?

Burçların insan karakteri üzerinde bir tesiri var mıdır? İnsanların duygularındaki değişiklikler burçlarla alakalı birşey midir?

Cevap:

Burçlar haktır, fakat yönlendirici ve etkileyici bir güçleri yoktur
“Ne yücedir O (Allah) ki, gökte burçlar yaptı ve içlerinde bir lâmba (olan güneş), bir de aydınlatıcı bir ay kıldı.” (Furkan, 61)
“And olsun ki (biz), gökte burçlar yaptık ve onu, seyreden kimseler için süsledik!” (Hicr, 16)
Burç, aslında aşikar şey manasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şekilde zahir olan yüksek köşk manasında da kullanılmıştır. Bunlara teşbihen veya zuhur manasıyla semadaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi suretlere burç denilmiştir.
Ayetlerde de belirtildiği üzere, Kuran’da kâinatın muhteşem düzenine, güneş, ay ve yıldızlara sürekli dikkat çekilmiştir. Fakat bunlar yeryüzündeki bütün varlıkların Allah’ın (cc) emrinde oldukları, yaratıcı, etkileyici ve yönlendirici bir güçlerinin bulunmadığı, her şeyin Allah’ın (cc) sevk ve idaresinde olduğu sıklıkla vurgulamaktadır.
Fakat bilindiği üzere günümüzde, yıldız falı adı altında hadisat üzerinde yıldızların ve burçlar denen yıldız kümelerinin tesirleri hususunda pek batıl sözler mevcuttur. İşte insanlara yapılan bu vurguların sebebi, insanın mahiyetini tam bilemediği bu varlıklar etrafında metafizik bir bilgi ve beklenti teorisi oluşturmasını engellemek, Allah’ın (cc) varlığı ve tekliği fikrini kökleştirmektir. (Diyanet İlmihali)
Cenab-ı Hak kanunlarının mahkumu değildir
Allah (cc) kanunlarında uyguladığı nizam ve intizamla, kudretini ve işlerinde hiçbir tesadüf olmadığını gösterir. Kanunlarının dışına çıkarak uyguladığı fiilleriyle de, kendi kanunlarının mahkumu olmadığını ispat eder. Buna şuzuzat denir. Allah şuzuzat ile her şeyin, her an O’nun idaresinde ve O’na muhtaç olduğunu göstererek, tüm sebepleri de kendisinin yarattığını cinlere ve insanlara ilan eder.
Mesela: Bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için anne ve babasının olması gerekir. Bu bir yaratılış kanunudur. Lakin Allah Hz. İsa’yı babasız dünyaya göndermiştir. Yani kendi koyduğu kanunlarının dışına çıkarak kanunlarının mahkumu olmadığını kullarına göstermiş olmaktadır.
Kısacası Cenab-ı Hakk bir insanın hangi huylara, ahlaka sahip olmasını dilerse, o kişiyi o ahlak üzere yaratır. Bunun için şartlara müracaat etmesi gerekmez. Bir kişinin bir takım özellikleri taşıması için, illa ki o kişinin o özellikleri içeren burcun ayında doğması gerekmez. Bunun gerçekleşmesi için Allah’ın (cc) dilemesi yeterlidir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Burçların insan karakteri üzerinde tesiri var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com