" Muhtelif " 2 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Burçlar hak mıdır?

Burçlar nedir ve hak mıdır? Kur’an-ı Kerim’de burçlar hakkında ayet var mıdır?

Cevap:

Burçlar Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir ve haktır

“Yemîn olsun bürûc (burçlar) sâhibi göğe!” (Bürûc, 1)
“Ne yücedir O (Allah) ki, gökte burçlar yaptı ve içlerinde bir lâmba (olan güneş), bir de aydınlatıcı bir ay kıldı.” (Furkan, 61)
“And olsun ki (biz), gökte burçlar yaptık ve onu, seyreden kimseler için süsledik!” (Hicr, 16)
Burç, aslında aşikar şey manasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şekilde zahir olan yüksek köşk manasında da kullanılmıştır. Bunlara teşbihen veya zuhur manasıyla semadaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi suretlere burç denilmiştir. Bilindiği gibi yıldız kümeleri felekiyatçılar muayyen bazı suretlere benzeterek her mevsim ve ayda göründükleri şekillere göre isimlendirilmiştir.
Bunların altısı şimal (kuzey), altısı cenub (güney) cihetinde olarak on iki burç kabul edilmiştir. Bu burçların bulundukları sahaya da mıntıkat-ül büruc ismi verilmiştir.
Burçların isimleri; Hamel (koç), Sevr (boğa), Cevza (ikizler), Seretan (yengeç), Esed (aslan), Sünbüle (başak), Mizan (terazi), Akreb (akrep), Kavs (yay), Cedi (oğlak), Delv (kova) ve Hut (balık)‘tur.
Yılın her ayında güneş bu burçlardan birine girer. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ilkbahar; Yengeç burcuna girmesiyle yaz; Terâzi burcuna girmesiyle sonbahar; Oğlak burcuna girmesiyle kış başlar.
Türk Edebiyatında, hangi mevsimde hangi burcun bulunduğu şu şiirle açıklanmıştır:
"Hamel ü Sevr ile Cevza'da gelir fasl-ı bahar
Seratân ü Esed ü Sünbüle'dir yaz'a medar
Tuttu Güz faslını Mizan ile Akrep dahi Kavs
Cedi vü Delv ile Hut kıldı Zemistanda (kış'ta) karar." (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Amerika kıtasının bulunmasıyla burçların sayısı yüz on yediye çıkarılmış olmakla beraber, on iki burç yine aynıdır. Bununla beraber, bu on iki burç görünüşe göredir. Fezayı kesmiş gibi kabul edilen altı dairenin ikiye bölünmesi ile elde edilen on iki bölümden biri demektir. Yani birer yıldız topluluğu değil, böyle olduğu kabul edilen birer bölümdür. Burç bu mânâda kabul edilecek olursa, bu on ikiyle sınırlanmış olur. Astronomi kitaplarında burç, bu on iki hakkında kullanılmış, diğerlerine burç denilmeyip suret ismi verilmiştir. Bundan dolayı, müfessirlerin çoğu gezegenlerin yörüngeleri gibi kabul edilen bu on iki burcu söylemişlerdir. Fakat sözlük yönünden âyette bu mânâya delil yoktur. Âyetin açık mânâsı yaratılan burucun var sayılan şeyler değil, güneş ve ay gibi gerçek olmasıdır. (Hak Dini Kuran Dili) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Burçlar hak mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com